+31 35 543 1000 info@kza.nl

Hoe zorgen we voor meer snelheid en kwaliteit? Dit is een herhalend vraagstuk voor (ontwikkel)teams waarvoor een QA Enabler uitkomst biedt.

Ide Koops heeft als QA Enabler van KZA de investeringen en inspanningen in verschillende organisaties meegemaakt, evenals de hoge verwachtingen. “Niet overal is het effect even overtuigend. Sneller waarde leveren en meer eigenaarschap blijft uitdagend” merkt Ide Koops dagelijks. “Er is nog veel te winnen. De sleutel is aandacht voor kwaliteit.”  

Silver bullet voor waarde?  

Als we Ide vragen wat er dan te winnen valt, komen er uiteenlopende mogelijkheden ter sprake. De uitgangspunten voor productkwaliteit (requirements) kunnen scherper en eerder opgepakt worden door het team. Of de teaminspanning rondom kwaliteit is nog beperkt gericht op de grootste functionele (bedrijfs)risico’s. Het team maakt in het development proces nog niet voldoende gebruik van de kwaliteitsmaatregelen op performance- of security gebied.  

Het benoemen wat beter kan, dat is niet moeilijk. Waarde leveren in de praktijk? Dat is veel uitdagender en complexer.  

“Als QA Enabler nemen wij onzekerheid over de beste aanpak heel bewust mee, naast alle ervaring en expertise. Dit geeft de opening naar de juiste aanpak. Nieuwsgierigheid, een onderzoekende houding en durf is nodig om de aanpak toe te spitsen op de context van teams en de organisatie waar we actief zijn.”  

Schakelen in aanpak 

Ide illustreert dit met twee situaties met ieder een andere aanpak.  

Een organisatie met meerdere DevOps teams deelde de uitdaging: ‘Help ons om met dit development team te verbeteren. We zien dat ketentesten vreselijk veel tijd kosten en zowel de teams als de business enorm frustreren. We moeten daar aan de slag met contract testing.’ 

De ‘makkelijke weg’ is om direct aan de slag te gaan met de ‘oplossing’ die al geopperd wordt. Dat wat aan de oppervlakte ligt. “Maar,” zegt Ide, “als het zo makkelijk was, waarom is het dan al lange tijd niet gedaan? We kiezen expliciet de weg om juist ook andere kwaliteitsbepalende aspecten te onderzoeken. Hier leverde dat het inzicht dat onderling vertrouwen en teamdynamiek de belangrijkste belemmering voor verbeteren was. Aandacht hiervoor was noodzakelijk alvorens verder aan de slag te gaan met de door het team samengestelde roadmap met verbeteractiviteiten.” 

In een andere organisatie faciliteren QA Enablers alle DevOps teams vanuit een centrale platform organisatie. ‘Help domein X om de volgende stappen zetten met Test Automation, Performance en Security.’ De ‘makkelijke weg’ is het domein direct te helpen met concrete actie. Ide deelt: “Een goede QA Enabler onderzoekt juist ook of er meerwaarde is in een domein overstijgende aanpak. Bijvoorbeeld door te experimenteren met een centrale oplossing, zoals shift left performance testing ondersteund door oplossingen in tooling.  

QA Enablers kunnen schakelen van focus op support bij QA activiteiten, naar het ontwikkelen van gestandaardiseerde hulpmiddelen waarmee team zelf in staat is om een volgende stap te maken.” 

Lef en geduld  

Cynefin frameworkQA Enablers gebruiken het Cynefin raamwerk (Dave Snowden) als ondersteuning om hun aanpak te kiezen. “Dit raamwerk bevat 5 type contexten. Best practices werken daar waar oorzaak en gevolg voorspelbaar is, de duidelijke context. QA vraagstukken zijn juist vaak te plotten in het kwadrant linksboven,” deelt Ide. “Er zijn op voorhand geen juiste standaard antwoorden, DevOps teams zijn voortdurend in beweging. Experimenteren, waarnemen en reageren is dan de enige aanpak die waarde levert. En dat vraagt lef en geduld.” 

Starten met een team? Of toch een teamoverstijgende aanpak? Dat is een keuze. QA levert waarde als je experimenteert, vooral verder kijkt dan de oppervlakkige oplossing en kritisch het resultaat bekijkt van je experimenten. Op mens, proces en technologie. Alleen door aandacht voor de drie elementen in passende verhouding in te zetten, realiseer je continu sneller waarde. 

Benieuwd naar de kijk van de QA Enabler op jouw vraagstuk? Contact KZA voor een gesprek!