+31 35 543 1000 info@kza.nl

R&R helpt organisaties om medewerkers slim in te plannen. Door middel van een prognose wordt het werkaanbod bepaald voor de week. Het rooster geeft inzicht op welk moment en waar medewerkers ingepland moeten worden. Met behulp van een tijdregistratiesysteem (R&R Time) worden de werktijden van de medewerkers bijgehouden. Aan het einde van de week wordt de uitbetaling geregeld, op basis van de gewerkte uren. R&R heeft koppelingen met de meest gebruikte HRM- en Payrollsystemen. Tot slot biedt R&R een mobiele app, de R&R job app, waarmee organisaties gemakkelijk kunnen communiceren over diensten met haar medewerkers.

KZA medewerkers hebben de afgelopen jaren een rol gespeeld in de verdere ontwikkelingen bij R&R WFM. KZA is van toegevoegde waarde geweest bij het aanbrengen van stabiliteit in de producten die R&R WFM levert. Door de juiste vragen te stellen en de juiste personen te betrekken, zijn we in staat om tot een gedragen risico-analyse te komen voor zowel functionele als technische wijzigingen. Doordat KZA medewerkers beschikken over kennis van het domein zijn we in staat om met een positief kritische houding mee te denken over oplossingen, nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in de kwaliteit van het software ontwikkelproces. Tot slot zijn medewerkers van KZA op persoonlijk vlak een verbindende factor in het team, wat leidt tot een betere samenwerking en resultaatgerichtere aanpak.”

Wilfred Luijk was als Testconsultant van KZA ruim driekwart jaar bij Meddex aan de slag. Hij ontwikkelde er een moderne architectuur, een framework en testtools, waarmee Meddex innovatief is en zelfs vooroploopt met het softwarekwaliteitsproces. In dit interview legt hij uit wat dat softwarekwaliteitsproces voor Meddex betekent. Wilfred Luijk: “Meddex laat zien dat er veel draagvlak is voor dit testplatform. De organisatie heeft in korte tijd een flinke verandering doorgemaakt, waarin testers echt een stem hebben gekregen. Het is mooi om te zien hoe Meddex een nieuwe manier van ontwikkelen, implementeren en testen omarmt!”

Lees hier meer over het Interview met onze KZA-testconsultant Wilfred Luijk

“In drie maanden tijd heeft een KZA-team van slechts een paar man hier alle benodigde informatie boven tafel gekregen. Dat deden ze door deskresearch, maar vooral door veel mensen te interviewen. Dat deden ze goed: ze interviewden van hoog tot laag, dus ook de mensen die direct betrokken zijn bij het testen. Daarnaast maakten ze gebruik van een internettool en een speciaal voor dit soort audits ontwikkelde TPI-enquête, die onder een grote groep medewerkers is uitgezet. Zo heeft iedereen input geleverd, daar werd ook op aangestuurd. Ze wilden dat de verzamelde informatie niet alleen anekdotisch zou zijn, maar ook statistische relevantie zou hebben. Het resulteerde in een rapport dat een stevig aantal verbeteringen voorstelt en duidelijk aangeeft waar die te behalen zijn. Doordat zo veel mensen binnen de organisatie met het team van KZA gesproken hebben of de enquête hebben ingevuld, is ook gelijk al bewustzijn en draagvlak gecreëerd voor de komende veranderingen.”

Michiel van Rees Vellinga, Head Functions Solutions, ABN AMRO

“KZA neemt de verantwoordelijkheid voor het totale testen, waarbij de focus ligt op het eindresultaat. Mensen van KZA richten zich nadrukkelijk op continue verbetering en optimalisatie van het proces, ondanks de soms tegenstrijdige doelstellingen die ze hierbij tegenkomen. KZA is merkbaar gericht op mensen, ook wanneer zaken onder druk staan. Door het tonen van leiderschap hierin worden problemen effectief tot een oplossing gebracht en wordt de omgeving meegenomen in het realiseren ervan.”

Koen van Staalduinen, business projectmanager Future Proof Portfolio (KPN Consumentenmarkt Klantprocessen)

Om de kwaliteit van de software te waarborgen heeft KZA begeleid en gecoördineerd bij het testen van de nieuwe systemen en het optimaliseren van het testproces. KZA heeft een rol gespeeld in de communicatie tussen business en de leveranciers, met name op het gebied van financiën. Om ook de kwaliteit van latere updates van het systeem te kunnen waarborgen zijn er regressiescripts opgesteld om ook in de toekomst gestructureerd te kunnen testen.

Door de resultaten van testen te registreren ontstond goed inzicht in de status van de systemen. De opgestelde regressiescripts zorgen er voor dat dit ook in de toekomst gebeurt. Een meer gestructureerde vormgeving van het testproces en goede communicatie heeft bijgedragen aan het succesvol implementeren van de systemen door NDC.

“KZA heeft ons als bedrijf geholpen ons testproces naar een hoger niveau te brengen. De medewerkers zijn behulpzaam en prettig om mee samen te werken”

VluchtWeb is de online kennisbank van Vluchtelingenwerk Nederland, voor abonnementhouders (vooral advocaten). Vluchtelingenwerk Nederland wil het huidige VluchtWeb migreren naar een nieuwe omgeving omdat er behoefte is aan meer flexibele software voor het presenteren van de informatie, het verbeteren van de zoekfunctie en het gebruiksvriendelijke maken van het systeem. Daarvoor is Vluchtelingenwerk Nederland overgestapt op een nieuw CMS, te weten DRUPAL. Omdat Vluchtelingen Werk geen ervaring heeft met testen wil zij hier graag bij ondersteund worden.

“Aanpak op basis van voordoen, meedoen EN zelf doen”