+31 35 543 1000 info@kza.nl

In de wereld van ICT heeft kennisdeling altijd een belangrijke rol gehad en dit geldt zeker in de detachering. Van mensen die werkzaam zijn in onze branche wordt steeds meer verwacht. Toegevoegde waarde kunnen leveren door specialistische technische kennis en tegelijkertijd in een multidisciplinair Agile team werken is tegenwoordig de regel. Omdat er geen tijd is om jezelf fulltime bij te scholen is het efficiënt overdragen van technische kennis binnen je organisatie van groot belang.

In de loop der jaren is de manier waarop wij kennis delen nauwelijks veranderd, in tegenstelling to de markt waarin wij actief zijn. Daarom de volgende 5 richtlijnen om het kennisdelen binnen je organisatie weer op niveau te krijgen.

1.      Doe een intake

Specifieke technische kennis is niet bedoeld om door middel van een presentatie naar een groot publiek te communiceren. Wees selectief in je publiek! Door van te voren een intake uit te voeren kun je gericht met een kleinere groep cursisten aan de slag waarvan je overtuigd bent dat zij gebaat zijn bij de training. Wees niet bang om ‘nee’ te verkopen, liever twee keer per jaar een kwalitatief goede training dan éénmaal een lezing aan een grote groep waar niks van blijft hangen.

2.      Doel van de training

Een goede voorbereiding is het halve werk. Maak vooraf duidelijk wat het doel is van de training. Als je aan jezelf niet kunt uitleggen wat de cursisten kunnen na het volgen van de training en hoe je dit kunt meten, is het doel niet scherp genoeg. Maak het meetbaar zodat je achteraf kunt bepalen hoe succesvol de training is geweest.

3.      Direct toepasbaar

Een goede training is naast praktijkgericht ook direct toepasbaar in de praktijk van de cursist. Hierdoor blijft de moeilijke kennis die je wilt overdragen beter hangen. Ditzelfde geldt ook voor de huiswerkopdrachten wat resulteert in een betere motivatie en de toegevoegde waarde van de hele training wordt direct ervaren.  

4.      Post-kennisdeling

Ook bij kennisdeling is het goed om nazorg te doen. Denk na over wat je kunt doen om na de officiële cursusdagen te zorgen dat de nieuw opgedane kennis gebruikt gaat worden. Vaak is hier een actieve rol voor de trainer mogelijk. Denk hierbij aan intervisie avonden of het opzoeken van de cursisten in hun opdracht.

5.      Evalueer

Heeft de kennisoverdracht opgeleverd wat ervan werd verwacht? Vaak wordt een training keer op keer op dezelfde manier gegeven zonder een goede evaluatie. Dit is juist het moment waarop de 4 eerder genoemde punten samenkomen en je kunt reflecteren op de kennisoverdracht. Doordat er een duidelijk meetbaar doel is kun je tijdens de evaluatie bepalen of het doel is behaald, wat er goed ging en vooral wat er beter kan de volgende keer. Dit kun je doen door periodiek samen met een aantal cursisten het oorspronkelijke doel van de training te evalueren op bijvoorbeeld toepasbaarheid of relevantie in hun opdracht.

S.W.A.T. – Selenium Webdriver Automation Training

Op basis van de 5 bovengenoemde punten is in 2016 vanuit het Test Automation gilde voor het eerst de advanced training voor Selenium Webdriver gegeven bij KZA. Het doel was om zoveel mogelijk mensen te laten begrijpen hoe je een Selenium framework bouwt in C#. Er waren 15 cursisten en de training werd over 4 avonden gegeven. Een half jaar na de training is er geëvalueerd en de conclusie was dat er 1 persoon op basis van de input van die training op dit moment vol met testautomatisering in een opdracht bezig was.
Dit jaar is de training in een compleet nieuw jasje gestoken. Vooraf is er een intake gedaan met de kandidaat cursisten en heeft er een selectie plaatsgevonden op basis van de toepasbaarheid van de cursus in de context van de cursist.

Op 30 mei is de training van start gegaan met 4 trainers en 8 cursisten. Het doel van de training is om aan het eind van de 4e avond op ieder zijn eigen testomgeving een werkend framework te hebben. Daarnaast zijn de cursisten in staat om zelf automatische testen te schrijven. Dit is onder andere mogelijk gemaakt door van te voren een Java en C# basis framework binnen KZA te ontwikkelen die in de training gebruikt wordt. Na afloop van de training wordt er vanuit het Test Automation gilde nazorg geleverd waarmee cursisten hulp kunnen krijgen bij de technische implementatie binnen hun opdracht of andere vraagstukken.

“Dankzij een kant en klaar framework kan snel worden begonnen met de cursus en echt praktisch aan de slag te gaan. Doordat tussendoor aspecten persoonlijk worden toegelicht of bediscussieerd, zoals bijvoorbeeld hoe Xpath werkt, ben je snel in staat meters te maken.
– Pascal de Beer (test consultant / cursist)”

Uiteraard wordt ook op deze trainingsvorm over een half jaar een evaluatie gedaan. De feedback van de cursisten was na afloop van de 1e avond zeer positief. De intensieve begeleiding en het werken in de eigen omgeving werden zeer op prijs gesteld. Dankzij het hoge energieniveau van alle gemotiveerde deelnemers werd tegemoet gekomen aan de hoge verwachtingen

Door: Mark Pieplenbosch