+31 35 543 1000 info@kza.nl

Op 7 november 2017 was het zo ver, een nieuwe versie van de Scrum Guide kwam uit. De laatste versie probeert vooral een aantal Scrum misopvattingen recht te zetten.  Een aantal punten worden wat strakker weg gezet en ook komt er meer flexibiliteit. Hieronder beschrijf ik de wijzigingen op hoofdlijnen per onderdeel.

Doel van Scrum

Het gaat niet enkel om het ontwikkelen en onderhouden van complexe producten, maar ook om het opleveren. Continue verbetering is waar het om gaat en in dit geval gaat het niet enkel om het product, ook de werkomgeving en het team worden nu expliciet genoemd.

Essentie van Scrum

Waarom Scrum gebruiken? Dit is een vraag die ik vaak hoor terugkomen en in het hoofdstuk ‘Uses of Scrum’ geven ze meer inzichten in wanneer het krachtig is om te gebruiken.

 

Het opleveren naar productie meerdere keren per Sprint of zelfs per dag is nu expliciet opgenomen en dat is natuurlijk logisch gezien de huidige ontwikkelen op het gebied van DevOps en CICD.

 

Product Owner

In de eerdere versie had de Product Owner ook de verantwoordelijkheid over de werkzaamheden van het Development Team. In werkelijkheid was het Development Team daar altijd zelf verantwoordelijk voor en ging het vooral om het resultaat. De wijziging zit hem dan ook hier. De Product Owner is verantwoordelijk voor het product dat gerealiseerd is door het Development Team.

Development Team

Een “Done” increment is noodzakelijk tijdens de Sprint Review. Hiermee zetten ze nog sterker weg dat iets echt klaar moet zijn.

Scrum Master

Deze rol is wat minder zwaar weggezet. Waar de Scrum Master eerst ervoor moest zorgen dat Scrum werd begrepen en goed uitgevoerd  wordt, gaat het nu om het promoten van hoe Scrum is bedoeld volgens de Scrum Guide. Naar mijn weten is Scrum niet enkel uit te dragen op basis van wat er in de Guide staat en speelt er meer dan dat.

Naast dit alles nog een toevoeging dat er ook bij het begrijpen van de Values geholpen moet worden, dit had in de 2016 versie al horen te staan.

Het helpen van de Product Owner om er voor te zorgen dat het team de goals, scope, product domein zo goed mogelijk begrijpt.

Sprint Planning

Het moment van vastleggen van je Sprint Goal is minder strak. Het blijft natuurlijk wel belangrijk om een Sprint Goal op te stellen.

Daily Scrum

We kennen de vragen allemaal. Wat gedaan, wat ga je doen, wat blokkeert in relatie tot het Sprint Goal. Deze drie vragen waren heilig.

Welke structuur je toepast is nu volledig aan het Development Team zolang er maar focust blijft op de voortgang richting het Sprint Goal. Sommige teams doen dit door vragen en andere door een discussie.

De Scrum Master forceerde eerst dat alleen het Development Team aanwezig mocht zijn. In de praktijk zag je dat het ook wel handig was als anderen meeluisterden of af en toe een bijdrage leverde waarbij het Sprint Goal niet uit het oog werd verloren. In de 2017 versie staat nu: “De Daily Scrum is een interne bijeenkomst voor het Development Team. Als anderen aanwezig zijn, zorgt de Scrum Master ervoor dat ze de vergadering niet verstoren.”

Timeboxen van Events

In eerdere Guides stond dat een event x aantal uur duurde bij een Sprint van één maand. Nu staat er dat het niet langer mag duren dan x aantal uur. Het is vooral wat netter omschreven en komt beter overeen met wat ze al eerder zeiden in de Guides dat een timebox een maximum tijd heeft.

Sprint Retropective

De Scrum Master zorgt ervoor dat de Retrospective positief en productief is.

Product Backlog

Wij van KZA zijn in de kern allemaal Test experts en Agile Coaching is één van de extra disciplines die we hebben. Nu stipt deze versie van de Guide Testen expliciet aan. Het heeft nog wel wat vrije interpretatie, maar het komt er op neer dat je testen onderdeel van een Product Backlog Item kunnen zijn om de compleetheid wanneer deze “Done” is aan te tonen/bewijzen.

Sprint Backlog

Bij trainingen maken we altijd kenbaar dat het goed is om de actiepunten uit de Retrospective zichtbaar te maken en er ook mee aan de slag te gaan. Nu is dit concreet opgenomen in de Guide. “Om continue verbetering te garanderen, bevat het ten minste één procesverbetering van hoge prioriteit die werd geïdentificeerd tijdens de vorige Retrospective-vergadering.”

Conclusie

In deze versie zit het vooral in de nuancering en zijn de ervaringen wat beter omschreven. Geen grote wijzigingen, zoals vorig jaar de Scrum Values.

Vanuit KZA helpen we graag om Scrum goed te implementeren en de Guide is een goede basis, maar je leert het pas echt door te doen en het zelf te ervaren!

Ga naar www.scrumguides.org om de laatste versie te downloaden.

Klik hier als je meer wilt weten over ons Agile aanbod.

Kevin Bakker