+31 35 543 1000 info@kza.nl

Testing Trends

De (IT) wereld om ons heen verandert. En het tempo waarin dat gebeurt wordt steeds hoger. Het heeft impact op ons leven, op ons werk en soms ook op methodes en werkwijzen die wij als KZA gebruiken om de kwaliteit te borgen.

Andere ontwikkelmethodieken vragen om een veranderende testaanpak, zo zie je in agile/scrum- achtige omgevingen testspecialisten steeds meer onderdeel worden van het ontwikkelproces, in plaats van een separate fase na het ontwikkelproces. Nieuwe ontwikkeltalen vragen soms om nieuwe tools. En brengen eigen eigenschappen mee waar soms kwetsbaarheden in zitten als je er niet goed mee omgaat. Aandachtspunten voor een testspecialist/testtraject om die risico’s af te dekken.

De snelheid waarmee functionaliteit tot stand komt is een uitdaging op zichzelf, hoe testen we in korte tijd die nieuwe functionaliteit, maar hoe blijven we ook de kwaliteit toetsen van datgene wat er al staat. Zeker als we nog met grote regelmaat wijzigingen aanbrengen en het een primair onderdeel is van het proces van de klant. Testautomatisering helpt om de vele checks te automatiseren en de feedbackloop te versnellen, zodat de testspecialisten meer toekomen aan het testen van nieuwe functionaliteiten en het uitvoeren van testen die minder geschikt zijn om te automatiseren.

 

Wat doet het Testing Trends gilde?

Maar dat is het verleden en het heden. Want er komen een hoop nieuwe ontwikkelingen op ons af. En bij van elk van deze ontwikkelingen is het Testing Trends gilde bezig om enkele vragen te beantwoorden, zodat KZA in een vroeg stadium de klant kan helpen als hij vraagstukken heeft in relatie met een nieuwe ontwikkeling. Want ‘Nee’ moeten verkopen omdat we de kennis niet hebben om de kwaliteit en de risico’s in zo’n situatie goed inzichtelijk te kunnen maken doen we liever niet. Daarom vragen we ons standaard af:

  1. Gaat deze ontwikkeling die we zien terug komen bij onze klanten? Of is het een ontwikkeling waarmee we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn? Het antwoord op deze vraag geeft aan of we hier tijd en energie in moeten steken om kennis op te doen.
  1. Welke kennis hebben we nodig? En wie gaat die op doen? Die kennis vergaren kunnen we zelf doen als gilde, in samenwerking met 1 van de andere gildes (bijvoorbeeld het Agile of Testautomatisering gilde), professionals binnen KZA die daar interesse voor hebben of door het inhuren van expertise.
  1. Hoe gaan we die kennis delen? En met wie? Binnen KZA, bij klanten of voor een breder publiek via kennissessies of een evenement?
  1. Moeten we nog zaken structureel borgen, is het zo belangrijk dat het onderdeel moet worden van ons traineeprogramma? Moet het terug komen bij opleidingen om onze bestaande populatie de mogelijkheid te geven die kennis op te doen?

Zo hebben we de afgelopen tijd naast onze reguliere werkzaamheden gewerkt aan enkele topics. Denk bijvoorbeeld aan TMap Suite, Blockchain en BDD (Behaviour Driven Development). En zijn er momenteel 2 ontwikkelingen die we onder de loep hebben:

 

IOT (Internet of Things)

Een onderwerp waar veel aandacht aan geschonken wordt; elk apparaat zou in de toekomst aangesloten zijn op het web en gaat zelfstandig in meer of mindere mate bepalen wat hij gaat doen. Als zulke devices onderdeel worden van de ketens bij onze klanten vraagt dat om een andere aanpak. Welke kansen biedt dat, maar ook welke risico’s? Als een apparaat om wat voor reden dan ook foutieve informatie binnen krijgt en daarop gaat beslissen, welke vangnetten kunnen we dan inbouwen? Maar we moeten ook klanten bewust maken van de beperkingen, bijvoorbeeld van het LoraWan netwerk, die bijzonder energiezuinig is en een in verhouding groot bereik heeft, maar daardoor ook enkele minder handige eigenschappen heeft. De beperkingen op capaciteit zorgen voor een maximale datadoorvoer die vergelijkbaar is met de 1e inbelmodems. En wanneer er flinke aantallen apparaten op één gateway zitten zakt dat nog meer in. Deze eigenschappen maken het ook onmogelijk om OTA (Over The Air) updates te doen bij apparaten die ‘in het veld’ staan. Zeker iets om rekening mee te houden als je als bedrijf dergelijke elementen aan je primaire processen wil gaan koppelen. En hoe zit het met de beveiliging? Want in principe is het een open netwerk waar standaard wel een 128bits AES encryptie bij komt, maar is dat voldoende? Welke informatie/data wil je wel/niet daar langs hebben?

 

Data & Datalakes.

Data is altijd al een onderwerp geweest bij testtrajecten. Met name de kwaliteit van testdata. Hoe krijgen we de juiste data (bij voorkeur productie like) op de testomgeving, rekening houdend met de vaak beperkte capaciteit van de omgevingen en wet- en regelgeving rondom data die herleidbaar is naar individuen. De ketens worden steeds complexer, dus is het uitdagend hoe we de testdata consistent houden over de omgevingen heen, of dat we er in sommige situaties stubs bij moeten gebruiken met een flink stuk logica. Maar de nieuwste ontwikkelingen gaan nog een hele andere dimensie geven aan data. Want in steeds meer processen en systemen komen de triggers voor een specifieke functionaliteit niet meer door een verzoek van een medewerker of een klant zelf, maar op basis van data die verzameld is of betrokken is door een externe partij. Is de data juist en correct? Hoe toetsen we dat? Welke beslissingen staan we wel toe op basis van die data, en welke niet? Zijn er condities (data of processen) die van invloed zijn op de keuzes die gemaakt worden? Hoe maken we die zo helder dat we met zijn allen hetzelfde beeld hebben en hoe valideren we vervolgens die werking bij onze testen? En nog beter, welke kansen liggen er voor een datadriven testing framework om direct ook een goede geautomatiseerde regressietest op te bouwen zodat we nu en in de toekomst snel en effectief een beeld kunnen krijgen van de kwaliteit?

 

Toekomstige vraagstukken?

Zijn er nog ontwikkelingen waarvan u denkt ‘Daar ga ik mee te maken krijgen en ik heb nog geen idee’ of ‘Hoe moet ik de kwaliteit gaan borgen in mijn dagelijkse werkzaamheden?’ Of wil je je samen met enkele KZA’ers verdiepen in de vraagstukken van morgen? Neem dan contact met ons op via de trekker van het gilde: Ide Koops, ikoops@kza.nl.