+31 35 543 1000 info@kza.nl

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt

KZA BV kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van KZA BV en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan KZA BV verstrekt. KZA BV kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

 •  Uw voor- en achternaam
 •  Uw adresgegevens
 •  Uw telefoonnummer
 •  Uw e-mailadres
 •  Uw IP-adres
Waarom KZA BV gegevens nodig heeft

KZA BV verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan KZA BV uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

Hoe lang KZA BV gegevens bewaart

KZA BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

KZA BV verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van KZA BV worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. KZA BV gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

KZA BV maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van KZA BV bij de Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan KZA BV te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. KZA BV heeft hier geen invloed op. KZA BV heeft Google geen toestemming gegeven om via KZA BV verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kza.nl waarna KZA BV zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek zal reageren.

Beveiliging

KZA BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door KZA BV verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op met KZA BV via info@kza.nl.

Verantwoordelijkheid en toezichthouder

KZA BV onderkent het belang van het privacybeleid en heeft daarom de verantwoordelijkheid voor bescherming van gegevens belegd in het managementteam. Bij KZA BV is geen officiële functionaris gegevensbescherming ingesteld. Dit is niet nodig omdat er geen grootschalige verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt. KZA BV beschouwt de Autoriteit Persoonsgegevens als de toezichthoudende instantie op het gebied van gebruik van persoonsgegevens.

KZA BV is als volgt te bereiken:
 • Website: www.kza.nl
 • Postadres: Laanstraat 124, 3743 BJ Baarn
 • Vestigingsadres: Laanstraat  124, 3743 BJ Baarn
 • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 32117799
 • Telefoon: +31 35 543 1000
 • E-mailadres: info@kza.nl