+31 35 543 1000 info@kza.nl

Testing Services

Kwaliteit zit in ons DNA en verbindt ons allemaal bij KZA.

Hoe zorg je er voor dat de juiste mate van kwaliteit behaald wordt? En dat inspanningen en aandacht voor kwaliteit écht waarde opleveren voor opdrachtgever(s) en hun klanten? Wat is kwaliteit überhaupt en hoe zorg je ervoor dat je inzicht krijgt in kwaliteit?

Wij staan voor kwaliteit van code tot livegang en zorgen voor het goed functioneren van IT systemen en het versnellen van het ontwikkelproces.

KZA is er van overtuigd dat het bepalen en bewust worden van risico’s essentieel is voor inzichtelijk maken van kwaliteit. Voor elke organisatie en context zijn deze risico’s weer anders. Inzicht in risico’s is de basis voor het vormen van een gedegen en pragmatische testaanpak. Deze testaanpak kan zowel manieren van werken en organiseren (zoals Agile en DevOps) bevatten, als testautomatisering, monitoring, performance en security.

KZA professionals zetten hun kennis van risico gebaseerd werken, methoden, technieken en tooling in om de kwaliteit van software inzichtelijk te maken. Wij doen dit altijd zo vroeg mogelijk in het ontwikkelproces. Zo weet u zeker dat elke oplevering kwalitatief zo goed mogelijk is en voorkomt u tijdrovende inspanningen en investeringen achteraf. We helpen u die kwaliteit structureel te verbeteren en te borgen in uw manier van werken. Dat is voor ons maatwerk én slim gebruik maken van kennis, ervaring en bewezen werkwijzen. Elke organisatie is immers uniek. Of het nu gaat om procedures en richtlijnen, het aanpassen of introduceren van technologie of verandering van gedrag of werkwijze, wij helpen u erbij! Immers, de kans op kwalitatief goede software het grootst wanneer er een goede balans is tussen mensen, processen en technologie.

We zijn gesprekspartner op alle niveaus binnen de organisatie. Wij helpen hands-on in multidisciplinaire ontwikkelteams (DevOps, Agile of andere samenwerkingsvorm) of specialistische teams die kwaliteit organisatie breed borgen of veranderingen ondersteunen. Heeft u een vraag die een specialistische kijk vraagt op bijvoorbeeld testautomatisering, performance of security testen? KZA helpt u graag!

P.S. Vraagt u zich af wat de eend met onze diensten en kwaliteit te maken heeft? Kijk hier voor ons antwoord!