+31 35 543 1000 info@kza.nl

TESTING SERVICES

VERGROOT DE KWALITEIT VAN JOUW SOFTWARE!

TESTING PROFESSIONALS

KZA testing professionals geven de aandacht aan kwaliteit die nodig is. We ontzorgen zowel jou en jouw klanten, als jouw business, product owners en andere collega’s in en rond IT teams.

TESTING SCANS

Soms loop je even vast op het gebied van kwaliteit en lukt het niet om de gewenste of zelfs noodzakelijke kwaliteit te realiseren.

TESTING WORKSHOPS

Kennis vergroten? Een slimme start geven aan kwaliteit bij ontwikkeling van een nieuw product? KZA biedt je verschillende workshops die jou helpen effectiever met kwaliteit om te gaan.

TESTING SERVICES VISIE

Inzicht in risico’s, continu en pragmatisch de juiste aandacht voor kwaliteit.

Dat kwaliteitssoftware zorgt voor business waarde en tevreden klanten, weten wij al meer dan 25 jaar! Dat kwaliteit niet vanzelf ontstaat en/of vanzelfsprekend is, weten we ook. Hoe zorg je dat je ontwikkelteams de juiste mate van kwaliteit realiseren? En dat inspanningen en aandacht voor kwaliteit écht waarde opleveren voor jou en je klanten? Wat is kwaliteit überhaupt en hoe zorg je ervoor dat je inzicht krijgt in kwaliteit?
Wij staan voor kwaliteit van code tot livegang en zorgen voor het goed functioneren van IT systemen en het versnellen van het ontwikkelproces.
KZA is ervan overtuigd dat het bepalen en bewust worden van risico’s essentieel is voor inzichtelijk maken van kwaliteit. Voor elke organisatie en context zijn deze risico’s weer anders. Inzicht in risico’s is de basis voor het vormen van een gedegen en pragmatische testaanpak. Onze pragmatiek verzekert je van continue aandacht voor kwaliteit, slim afwegen van je (tijds)investering en altijd met oog voor mens, proces en technologie. KZA waarborgt kwaliteit in IT (Agile en DevOps) teams én overal waar kwaliteit van software (mede) bepalend is voor je bedrijfsresultaten en de waardering van jouw klanten.

Geen risico? Niet testen!

Ide Koops

Test specialist, KZA

MEER WETEN OVER TESTING SERVICES?

NEEM CONTACT OP MET KZA

TESTING PROFESSIONALS

KZA testing professionals geven de aandacht aan kwaliteit die nodig is. We ontzorgen zowel jou en jouw klanten, als jouw business, product owners en andere collega’s in en rond IT teams. Dat merk je doordat we echt helpen, jou activeren en heel praktisch: doen!

Kwaliteit en testen zien we als essentieel voor klanttevredenheid en een aanjager voor innovatie. KZA testing professionals nemen verantwoordelijkheid, kijken verder dan kwaliteit en zijn vindingrijk. De context van jouw organisatie en jouw kwaliteitsdoel zijn bepalend voor hoe en wat we testen. Business waarde en resultaat leveren is altijd het uitgangspunt. Samen met jou borgen we kwaliteit in je ontwikkelproces.

KZA testing professionals helpen je met het testen van een belangrijk systeem of een app, tot het organiseren en coördineren van een complexe (keten)test van systemen. Met kennis van IT, Agile, DevOps, risicogebaseerd werken, tooling, low-code platformen, methoden en technieken verrijken we jouw development teams. Een KZA testing professional gaat namelijk altijd een stapje verder dan goed.

Unieke kenmerken van KZA testing professionals:

BUSINESS ATTITUDE

We zijn een sparringpartner voor alle mensen in je organisatie, van ontwikkelaars, product owners en managers tot directie. We bekijken het grotere geheel en begrijpen waar jouw business om gaat. We brengen een gezonde dosis nieuwsgierigheid en lef mee. We denken en doen vanuit de gedachte ‘kwaliteit staat voorop’. Dat merk je als je met ons werkt!

s

RISKBASED

We zorgen voor inzicht in risico’s, dat is de basis voor onze gedegen en pragmatische testaanpak en uitvoering. Het bepalen en bewust worden van risico’s is essentieel voor inzichtelijk maken van en werken aan kwaliteit. Voor elke organisatie en context zijn deze risico’s weer anders, wij kijken kritisch wat handig en effectief is.

TOEKOMSTGERICHT

We kijken verder dan de kwaliteit van vandaag. We helpen kwaliteit structureel te verbeteren en te borgen in je manier van werken. We doen dit samen met jou (voordoen, samen doen en zelf doen). Dat is voor ons maatwerk én slim gebruik maken van kennis, ervaring en bewezen werkwijzen. 

PEOPLE, PROCES, TECHNOLOGY

Of het nu gaat om procedures en richtlijnen, het aanpassen of introduceren van technologie of verandering van gedrag of werkwijze, wij helpen je erbij! Immers, de kans op kwalitatief goede software het grootst wanneer de balans tussen mensen, processen en technologie goed is.

ONZE BELOFTE:

kwaliteit KRIJGT de juiste aandacht en jij meer inzicht en grip

Resultaten van KZA testing professionals:

KWALITATIEF GOED TESTWERK

Met oog voor mens, proces en technologie en net dat stapje extra!

INSPANNING OP MAAT

Slimme, passende inspanning voor jouw context en kwaliteitsdoel

SAMEN BETER

Jij plukt de vruchten van onze drive om te ontwikkelen.

TESTING SCANS

Soms loop je even vast op het gebied van kwaliteit en lukt het niet om de gewenste of zelfs noodzakelijke kwaliteit te realiseren. Je merkt dat er zogenoemde gaten vallen. Neem je direct actie of accepteer je het? Actie zonder analyse of het accepteren van minder kwalitatief goede software, zorgt ervoor dat je later de prijs betaalt. Een (korte) analyse van jouw context en ontwikkelproces helpt je aan inzicht om de juiste acties te ondernemen.

KZA helpt je met scans die antwoord geven op:

  • Wat heeft in jouw situatie rechtstreeks invloed op kwaliteit?
  • In hoeverre en waar kan je je feedbackloop aanscherpen?
  • Waar kan je meters maken op het gebied van kwaliteit?
  • Welke investeringen helpen je kwaliteit te vergroten en op welke gebieden doet het er echt toe?

Test- en kwaliteitsscan

Deze scan geeft inzicht in kwaliteitsborging in jouw software ontwikkelproces. Op welke momenten en met welke activiteiten kan je kwaliteit positief beïnvloeden en waarborgen in je proces? Waar zitten eventuele bottlenecks? Welke oplossingen renderen het meest? Vanuit jouw situatie bepalen we samen de scope en specifieke onderwerpen. Deze scan laat je zien welke snelle maatregelen of proceswijzigingen waardevol zijn en de zaken die nu al bijdragen aan de gewenste kwaliteit.

Risico gebaseerd werken scan

Het bepalen en bewust worden van risico’s is essentieel voor het inzichtelijk maken van kwaliteit. Voor elke organisatie en context zijn deze risico’s anders, overal zijn risico’s enorm bepalend voor je tijdsinspanning. Deze scan geeft inzicht in de mate waarin risico’s een onderdeel zijn van je softwareontwikkelproces. Hoe goed zicht heb je op de risico’s en wat ga je ermee doen? Deze scan helpt je prioriteren en keuzes maken om effectief te werken aan kwaliteit.

Unieke kenmerken van een KZA testing scan:

KWALITEIT, OP JOUW SITUATIE GERICHT

Jouw context en kwaliteit, dat brengen wij duidelijk samen. Wat is je koers? Die vraag stellen we voordat we aan de slag gaan. We challengen je echt op je kwaliteitsdoelstellingen. Want, kwaliteit doe je er niet even bij.

PEOPLE, PROCES, TECHNOLOGY

Op welk aspect kan je verbeteren? En wat heeft dat voor impact op de andere aspecten die bepalend zijn voor kwaliteit? Zonder aandacht voor balans, is de kans aanwezig dat een verbeteractie averechts effect heeft. Wij zijn alert op de juiste balans tussen aandacht voor mens, proces en technologie in jouw context, om kwaliteit echt te bevorderen.

HELDERE AFSPRAKEN EN SAMENWERKEN

Vooraf bespreken we doel, onderwerpen, gesprekspartners en terugkoppeling. Je krijgt een overzichtelijk rapport. Nog belangrijker vinden we het moment waarop we samen het inzicht valideren en de bevindingen live bespreken. Interactie is key voordat wij een definitief rapport opleveren. Inzicht creëren we samen en het vervolg is altijd maatwerk.

ONZE BELOFTE:

EEN LEVENDIG BEELD WAARMEE JE KEUZES MAAKT DIE KWALITEIT TOEVOEGEN AAN JE RESULTAAT

Resultaten van testing scans:

PRAKTISCH EN WAARDEVOL INZICHT

Overzichtelijk, pragmatisch en persoonlijk teruggekoppeld

CONCREET ADVIES

Duidelijk startpunt voor je eerstvolgende verbeterstap

TESTING WORKSHOPS

Kennis vergroten? Een slimme start geven aan kwaliteit bij ontwikkeling van een nieuw product? KZA biedt je verschillende workshops die jou helpen effectiever met kwaliteit om te gaan.

Wij geloven niet one size fits all. KZA workshops zijn gebaseerd op jouw context en specifieke wensen. Of je net bent begonnen met serieus aandacht besteden aan kwaliteit of juist al zover bent dat kwaliteit goed geïntegreerd is in jouw ontwikkelproces, KZA biedt je mogelijkheden om de volgende stap naar je kwaliteitsdoel te zetten.

RiskStorming (ook online)

Deze interactieve workshop voor je (DevOps) team en stakeholders van je product levert je een gedragen testaanpak op 1 A4! Of je gaat voor een fysieke variant van de workshop met het TestSphere kaartspel of de online variant, je werkt gericht en riskbased aan de kwaliteit van jouw product. RiskStorming workshop zorgt ervoor dat je tijdig, dus op het juiste moment kwaliteit adresseert en direct focust op de meest belangrijke kwaliteitsaspecten.

Testen met resultaat in jouw praktijk

KZA levert verschillende workshops op maat. Van basis testtechnieken, risico gebaseerd testen, regressietesten, unittesten tot het starten of versnellen van testautomatisering en het klaarstomen voor certificering.

Coaching on the job

Met kennis en theorie heb je een goed vertrekpunt. Je versnelt het leren en vergroot het leerrendement altijd door in de praktijk actief te zijn met hetgeen je wilt ontwikkelen! Met een coach van KZA kan je tijdens het uitvoeren van je werk al de nodige stappen zetten in ontwikkeling. We werken volgens het ‘voordoen, samen doen, zelf doen’ principe en brengen zowel praktische kennis en ervaring mee als coachingsvaardigheden om jou effectief te begeleiden.

Unieke kenmerken testing trainingen/workshops:

JOUW CONTEXT EN DOEL BEPAALT!

We werken altijd op basis van ‘de vraag achter de vraag’. Misschien vragen we wel iets te vaak door waarom je iets wilt. Waarom? Omdat je dan echt de inhoud krijgt die je verder brengt.

VOETEN IN DE KLEI ÉN ERVARINGSDESKUNDIG

We zijn ervaren op zowel het gebied van training als testen. Onze trainers zijn actief bij verschillende opdrachtgevers en hebben hun trainingsvaardigheden eveneens ontwikkeld. We volgen de laatste ontwikkelingen en experimenten, zijn van nature nieuwsgierig en nemen niet zomaar iets aan.

BEWEZEN THEORIE ALS BASIS

We hebben een stevige basis in bewezen methoden en technieken. Met onze ervaring weten we welke bruikbaar zijn in jouw situatie. De kracht van DevOps gecombineerd met kwaliteit delen we graag met onze trainingsgroepen.

ONZE BELOFTE:

NO NONSENS WORKSHOPS, PRAKTISCH EN PASSEND BIJ JOUW KWALITEITSDOELEN

Resultaten van KZA testing workshops:

KENNIS EN INZICHT

Gebaseerd op bewezen methoden en technieken, toegepast op jouw praktijk

DIRECT TOEPASBAAR

Op zijn minst 1 idee of praktische tip die je direct in je werk kan toepassen