+31 35 543 1000 info@kza.nl

AGILE SERVICES

DE NEXT STEP IN AGILITY ZET JE MET KZA

AGILE PROFESSIONALS 

Scrum Masters van KZA ademen IT en kennen de uitdagingen binnen IT teams. Ze hebben een technisch fundament en kennis over teamdynamiek, procesverbeteringen en weten de weg naar agility.

AGILE SCANS

Verbeteringen kunnen plaatsvinden in vele facetten van een organisatie; mensen, processen en techniek. Organisaties willen veelal resultaten boeken door processen te ‘verbeteren’, maar wat is verbeteren?

AGILE TRAININGEN

Wij geven diverse trainingen en workshops voor alle doelgroepen en niveaus. Agile en Scrum Foundation, PSM, PSPO en HPT zijn slechts een greep uit ons assortiment

AGILE VISIE

Verandering, wendbaarheid en innovatie. Succesfactoren voor elke IT organisatie.

In deze innovatieve en dynamische tijd is het als IT organisatie essentieel om efficiënt en effectief in te kunnen spelen op de wensen van de klant. Adaptief zijn is meer dan ooit belangrijk. Uit onderzoek en de praktijk blijkt dat cross-functionele, kleine teams goed in staat zijn om in deze behoefte te voorzien.

Al onze Agile professionals zijn onderdeel geweest van IT teams en kennen de uitdagingen waarmee IT-teams en organisaties te maken hebben. Daarnaast zijn we mensgericht en geloven we in het principe ‘voordoen – samen doen – zelf doen’. We worden enthousiast van innovatie en wendbaarheid en zijn daarnaast in staat dat te integreren binnen de dagelijkse werkzaamheden; development en operations. Wij zijn enthousiast om elke uitdaging aan te gaan die leidt tot effectieve teams, creativiteit en moderne software.

Wij zoeken de verbinding op tussen mensen, met het oog voor het eindresultaat. IT-teams zijn zelfstandig en zelfredzaam, wij krijgen er energie van om hen te helpen het effect van hun werkzaamheden te maximaliseren.

We hebben innovatie nodig om te blijven verbeteren. Daardoor zijn er in de afgelopen jaren veel nieuwe best practices geïntroduceerd. Er zijn oneindig veel veranderingen op team-, proces-, techniek- en organisatieniveau. Alles kan ter discussie staan! De vraag is wat heeft jouw organisatie nodig om te blijven verbeteren, om wendbaar te blijven in de markt en in te spelen op de complexe wensen en eisen van de buitenwereld? Wat heeft prioriteit en welk tempo past bij de organisatie, haar doelen en stakeholders?

“The important thing is not your process. The important thing is your process for improving your process.”

Henrik Kniberg

Agile / Lean Coach, Crisp

MEER WETEN OVER AGILE SERVICES?

NEEM CONTACT OP MET KZA

AGILE PROFESSIONALS

Scrum Masters van KZA ademen IT en kennen de uitdagingen binnen IT teams. Ze hebben een technisch fundament en kennis over teamdynamiek, procesverbeteringen en weten de weg naar agility. 

Wij begeleiden teams en organisaties naar meer autonomie en creëren meer grip op veranderingen. Wij geloven in zichtbare resultaten van onze agile inspanningen. Door in korte cycli maximale waarde op te leveren en dit meetbaar te maken, zien we dat onze aanpak significante resultaten oplevert voor IT en de organisatie eromheen.

Unieke kenmerken van KZA Agile professionals:

UIT IT

We komen uit IT-teams en hebben ervaring van code tot livegang. Daardoor inspireren we op het vlak van DevOps, testautomatisering en CI/CD. Proces is leuk, maar wij houden van inhoud!

BUSINESS ATTITUDE

We geloven in de kracht van mensen en dat zij elkaar versterken. Een agile mindset ontwikkelen we door middel van het principe ‘voordoen, samen doen en zelf doen’. Schakelen tussen developers, klanten en stakeholders om de waarde te vergroten doen we instinctief.

HIGH PERFORMANCE TEAMS

We beschermen en creëren autonome hechte teams die empowered en gedreven zijn. We helpen teams om de regie van de ontwikkeling in eigen hand te krijgen. Werk kan effectiever, werk kan leuker.

ONZE BELOFTE:

MEETBAAR SUCCES! MET KZA AGILE PROFESSIONALS REALISEER JE EEN STROOMVERSNELLING VAN AGILE NAAR HIGH PERFORMANCE TEAMS

RESULTATEN VAN KZA AGILE PROFESSIONALS:

ZELFSTANDIGHEID

Een wendbaar en zelfstandig team dat in staat is haar eigen voortgang te monitoren.

AGILE SCANS

Verbeteringen kunnen plaatsvinden in vele facetten van een organisatie; mensen, processen en techniek. Organisaties willen veelal resultaten boeken door processen te ‘verbeteren’, maar wat is verbeteren?

Wij geloven dat betere resultaten volgen op het toevoegen van effectiviteit en efficiëntie. Onze externe ogen helpen je bij het creëren van overzicht en verkrijgen van inzicht.
Met dit inzicht kan jouw organisatie of team zich tijdig aanpassen aan de behoefte van je omgeving. Agility is hierin het sleutelwoord. Daar zijn we ons zeer bewust van, we ‘leven’ dat ook.

Unieke kenmerken van een KZA Agile scan:

g

SCAN OP MAAT

Toepasbaar, persoonlijk, concreet en oplossingsgericht voor jouw organisatie. Globaal of intensief, alles is uitvoerbaar en bespreekbaar.

f

VERVOLG OP MAAT

Directe implementatie van quick-wins in de organisatie, maar ook investeren in de langere termijn door intensieve coaching of workshops en trainingen is mogelijk.

ONZE BELOFTE:

EEN AGILE DOORSNEDE VAN JOUW ORGANISATIE (ONDERDEEL) WAARMEE JE VERDER KAN ONTWIKKELEN

Resultaten van Agile scans:

VERSNELLING

Concrete acties om je transformatie te versnellen

PRAKTISCH EN WAARDEVOL INZICHT

Overzichtelijk, beknopt en persoonlijk teruggekoppeld  

AGILE TRAININGEN/WORKSHOPS

Wij geven diverse trainingen en workshops voor alle doelgroepen en niveaus. Agile en Scrum Foundation, PSM, PSPO en HPT zijn slechts een greep uit ons assortiment.

Onze enthousiaste trainers leveren de kennis en inzichten waar jouw organisatie om vraagt. Wij wisselen theorie af met uitdagende oefeningen, praktische voorbeelden en plezier. We zorgen ervoor dat jouw investering in een deelnemer of team nog lang zijn vruchten afwerpt in jouw organisatie.

Unieke kenmerken van KZA Agile trainingen:

g

TRAINING OP MAAT

Jouw context en doel bepaalt! De invulling van onze trainingen stemmen wij af op de wensen van zowel klant als deelnemers.

 

INTERACTIEF

Wij doen het voor, doen het samen en jij doet het zelf. Dit principe passen wij ook toe in onze trainingen.

TOEPASBAAR

Wij zorgen ervoor dat de training aansluit op de praktijk. Deelnemers kunnen hun nieuwe kennis direct toepassen in hun werk.

ONZE BELOFTE:

Motiverende trainingen en workshops, praktisch en interactief passend bij jouw ontwikkeldoelen 

RESULTATEN VAN KZA AGILE TRAININGEN

KENNIS & ERVARING

In een nieuwe, andere omgeving koppelen we praktische uitdagingen met kennis, ervaring en voorbeelden. Dit helpt drempels in het verandertraject te tackelen.