+31 35 543 1000 info@kza.nl

Klantcase R&R WFM

Binnen KZA hechten we veel waarde aan de waardering van onze klanten. Om je een beeld te kunnen geven bij welke vraagstukken wij van toegevoegde waarde kunnen zijn hebben we onze klant R&R WFM gevraagd om een review.

R&R helpt organisaties om medewerkers slim in te plannen. Door middel van een prognose wordt het werkaanbod bepaald voor de week. Het rooster geeft inzicht op welk moment en waar medewerkers ingepland moeten worden. Met behulp van een tijdregistratiesysteem (R&R Time) worden de werktijden van de medewerkers bijgehouden. Aan het einde van de week wordt de uitbetaling geregeld, op basis van de gewerkte uren. R&R heeft koppelingen met de meest gebruikte HRM- en Payrollsystemen. Tot slot biedt R&R een mobiele app, de R&R job app, waarmee organisaties gemakkelijk kunnen communiceren over diensten met haar medewerkers.

KZA medewerkers hebben de afgelopen jaren een rol gespeeld in de verdere ontwikkelingen bij R&R WFM. KZA is van toegevoegde waarde geweest bij het aanbrengen van stabiliteit in de producten die R&R WFM levert. Door de juiste vragen te stellen en de juiste personen te betrekken, zijn we in staat om tot een gedragen risico-analyse te komen voor zowel functionele als technische wijzigingen. Doordat KZA medewerkers beschikken over kennis van het domein zijn we in staat om met een positief kritische houding mee te denken over oplossingen, nieuwe functionaliteiten en verbeteringen in de kwaliteit van het software ontwikkelproces. Tot slot zijn medewerkers van KZA op persoonlijk vlak een verbindende factor in het team, wat leidt tot een betere samenwerking en resultaatgerichtere aanpak.”