+31 35 543 1000 info@kza.nl

Klantcase Fudura

Binnen KZA hechten we veel waarde aan de waardering van onze klanten. Om je een beeld te kunnen geven bij welke vraagstukken wij van toegevoegde waarde kunnen zijn hebben we onze klant Fudura gevraagd om een review.

“Met zo’n 25.000 ondernemende klanten zet Fudura zich dagelijks in om efficiënt en eerlijk met energie om te gaan. Zo helpt KZA ons als Fudura met het opstellen en implementeren van een teststrategie op het gebied van ICT-vraagstukken. Hierbij willen we er zeker van zijn dat systemen correct functioneren vóórdat de daadwerkelijke implementatie plaatsvindt.

Door in gesprek te gaan met de scrumteams en het management is een behoefte-inventarisatie gemaakt.

Een maatwerk aanpak borgt vervolgens dat de teststrategie maximaal aansluit aan op de behoefte van Fudura naar een professionalisering van de testaanpak alsmede het borgen van de kwaliteit op de lange termijn.

Doordat KZA betrokken is bij alle besluitvorming met betrekking tot de teststrategie worden keuzes direct omgezet naar acties voor de betrokken scrumteams. Uiteraard wordt daarbij vooraf goed bekeken wat de impact van de veranderingen voor een scrumteam betekenen.

Deze mensgerichte aanpak heeft geresulteerd in een passende oplossing van risico gebaseerd testen, met een testautomatiseringsaanpak op zowel de service als de front-end laag. Het resultaat is een blijvende kwaliteitsborging zodat we sneller grotere stappen kunnen maken in het softwareontwikkelingsproces. Door de bijdrage van KZA zijn de bedrijfsprocessen van Fudura & de dienstverlening aan haar klanten beter ondersteunt.”