+31 35 543 1000 info@kza.nl

KLANTCASE ANWB

Binnen KZA hechten we veel waarde aan de waardering van onze klanten. Om je een beeld te kunnen geven bij welke vraagstukken wij van toegevoegde waarde kunnen zijn hebben we onze klant ANWB gevraagd om een review.
Klantcase 1

Het team ANWB Verzekeren zorgt ervoor dat klanten een optimale ervaring hebben bij het online afsluiten van verzekeringen. Om een voorsprong te houden op de concurrentie is een wendbare organisatie vereist en een goede samenwerking tussen het commerciële team en het scrumteam waarbij  altijd het belang van de klant centraal wordt gezet.  Van belang hierbij is om de continue stroom werk vooraf goed en tijdig afgestemd te hebben met de stakeholders en deze ook getoetst te hebben op de daadwerkelijke klantwens. Dit zodat er tijdens de sprints van het scrumteam focus is en er geen onnodige wachttijden ontstaan.

De ANWB heeft daarom aan KZA gevraagd de kwaliteit van de requirements te verbeteren en het product backlog proces te optimaliseren. ANWB heeft voor KZA gekozen vanwege hun expertise op dit vlak, de business attitude en de aandacht voor kwaliteit. Leon van Nood heeft deze klantvraag met succes ingevuld. Leon heeft gezorgd dat, ruim voordat een nieuwe sprint start, de wensen van de stakeholders zijn vertaald naar duidelijke user stories voor het scrumteam. Hierbij maakte hij gebruik van het INVEST model en acceptatiecriteria. Het resultaat hiervan is dat het scrumteam focus heeft op het realiseren van de user stories met de meeste waarde en er sneller ingespeeld kan worden op marktontwikkelingen. Het scrumteam houdt zo de benodigde focus, er ontstaat minder onduidelijkheid en minder vertraging.

Doordat Leon via KZA actief de marktontwikkelingen volgt op het gebied van agile werken en testen, zet hij ook deze kennis in om meerwaarde voor de ANWB organisatie te creëren. Hierdoor is niet alleen het requirements proces geoptimaliseerd maar heeft het scrumteam ook een verbetering doorgemaakt in agile werken, (geautomatiseerd) testen en actieve online monitoring. Kortom kwaliteitsborging van klantwens naar code tot aan livegang. ANWB Verzekeren is dit jaar voor de autoverzekering en voor de reisverzekering door WUA uitgeroepen tot winnaar voor de beste gebruikservaring voor klanten die online een verzekering willen afsluiten.

 

Klantcase 2

Voor de ANWB was Joost Janssen driekwart jaar aan de slag als requirementsanalist en agile testspecialist. Met die dubbelrol gaf hij een duidelijke invulling aan waar KZA voor staat: kwaliteit waarborgen, van code tot livegang.

Om sneller op veranderingen te kunnen inspelen en kwalitatieve producten op te leveren wilde de ANWB graag hun requirements analyse en testautomatisering professionaliseren. Joost haalde wensen op bij stakeholders, stelde heldere user stories op en door zijn eerdere ervaringen als scrummaster kon hij de product owner helpen met een flinke professionaliseringslag in het product backlog management. Dit hielp het team om meer focus te krijgen. Een continue stroom aan ad-hoc werk werd daarmee getransformeerd in agility om op veranderingen te kunnen inspelen, terwijl belangrijke zaken eerder werden opgeleverd.

Het succes van de inzet van Joost kwam onder meer tot uitdrukking in een hoge stakeholder- en teamtevredenheid en succesvolle opleveringen door het scrumteam, sprint na sprint. Met deze stabiele basis heeft het team tevens meerdere  sterren weten te behalen in het door de ANWB ontwikkelde volwassenheidsmodel voor teams.

 

Klantcase 3

Matthijs Breeman werkte voor de ANWB aan het Connected Car Programma. Connected Car geeft de klant en ANWB Wegenwacht inzicht in de data uit de auto. Deze data wordt opgehaald vanuit de auto met een connector die in de auto wordt geplaatst waarmee vervolgens op een mobiele app bijvoorbeeld de staat van de accu, defecten aan de auto en ritgegevens weergegeven kunnen worden.

De uitdagingen in dit innovatieve product waren de hoeveelheid schakels in de keten en het waarborgen van de kwaliteit van de data. Zo wordt er ondersteuning geboden voor meer dan 3500 verschillende type auto’s en op twee verschillende  connectoren met elk hun eigen firmware en configuratie. Buiten de complexiteit van het aantal verschillende auto’s (merken, modellen en bouwjaren), moest het team ervoor waken dat alle betrokken deelsystemen goed functioneren om data aan de klant te kunnen leveren. Denk hierbij aan verscheidene ANWB-, cloud- en leverancierssystemen.

Matthijs heeft samen met het gemotiveerde en goed op elkaar ingespeelde DevOps team gezorgd voor een zo optimaal mogelijke klantervaring. Hierbij was refinement, testen, beheer en monitoring orde van de dag. In de monitoring tools Splunk en New Relic zijn scripts gemaakt om grip te houden op de omgeving. Hierdoor kon specifiek gemonitord worden op trends in data en was het mogelijk om progressie en regressie te bewaken.

Het betrof een zeer innovatief project voor de ANWB waar zij de kennis van KZA en Matthijs zeer gewaardeerd hebben.