+31 35 543 1000 info@kza.nl

In deze blog vanuit het Agile Gilde van KZA delen we een aantal tips rondom Agile werken. Deze tips zijn de afgelopen maanden onderwerp geweest op een van de bijeenkomsten die KZA heeft georganiseerd rondom Agile. De eerste was een goed bezochte open kennissessie genaamd ‘Beyond Scrum’. In deze sessie hebben we aan de hand van een presentatie en een game een aantal impediments besproken én ervaren waar Scrum teams vaak tegen aanlopen.

 Eerder feedback uit productie met DevOps
Bij veel Scrum teams is de ‘Definition of Done’ erop gericht om iets op een test- of acceptatieomgeving te krijgen. Voor de eindgebruikers zijn de resultaten dan nog niet beschikbaar. Er volgen nog een aantal restactiviteiten die na de Sprint uitgevoerd moeten worden om features op productie te krijgen. Een gevolg hiervan is dat er pas laat feedback geleverd wordt, bijvoorbeeld tijdens de integratietesten of de gebruikersacceptatietesten van een aantal features tegelijk. Een goede oplossing om dit probleem aan te pakken is het invoeren van DevOps. Wanneer je DevOps werkt zorg je ervoor dat je kleine features meteen naar productie brengt, zodat je meteen de feedback hebt op de integratie met het geheel en ook op de waarde voor de klant.

Lean scalen om Product Owner beter te betrekken en User story pingpong te voorkomen
De afstand tussen ‘de business’ en het team is vaak een bottleneck voor verdere verbeteringen. Veel teams hebben een fake-Product Owner van de IT afdeling (ook wel een ‘proxy Product Owner’  genoemd). Of ze hebben iemand vanuit de business die naar voren wordt geduwd. Als de Scrum teams als paddenstoelen uit de grond schieten, is het ook lastig om voor ieder team een eigen Product Owner te vinden. Dit leidt tot een schrale invulling van de Product Owner rol, zowel qua tijd als toegevoegde waarde. Of de rol wordt ingevuld door meerdere Product Owners, waardoor het team niet goed weet wat het belangrijkste is om op te pakken. Een gebrek aan inzicht in de prioriteit van wensen en afstemming met de business leidt al snel tot een gebrek aan focus of een ontevreden klant. Dit kan een blokkade worden in de ontwikkeling naar een flexibele en wendbare organisatie.

Het afstemmen met andere teams veroorzaakt vaak problemen voor een Scrum team. Ieder team heeft zijn eigen ‘purpose’, scope of applicatie. Dit betekent meestal ook een eigen Product Backlog en een eigen Product Owner.  Deze focus zorgt ervoor dat Scrum teams optimaal kunnen werken aan het ontwikkelen van zelf-organiserende kwaliteiten. Maar dit verandert zodra het team moet communiceren over onderwerpen die buiten de cirkel van invloed van het team liggen. Als teams afhankelijk zijn van elkaar, dan begint een niet te coördineren ge-ping-pong  van User Stories en opleveringen tussen teams.

De oplossing voor deze laatste twee problemen (gebrek aan een betrokken Product Owner en afhankelijkheden tussen teams), ligt in het invoeren van Scaling frameworks. Deze frameworks moeten een Lean inslag hebben, omdat we bij het invoeren van scaling geen verspillingen willen introduceren. Extra lagen zorgen uiteindelijk alleen maar voor meer coördinatie, vertragingen en overhead. Daarnaast blijft het belangrijk teams zo veel mogelijk onafhankelijk te maken van andere teams. Probeer te voorkomen dat er component teams ontstaan, bijvoorbeeld een back-end team en een front-end team. Dit zorgt ervoor dat teams op elkaar moeten wachten als ze iets van het andere team nodig hebben.

Elkaar versterken met Insights Discovery
Naast de ‘Beyond scrum’ avond hadden we onlangs binnen KZA een interne Agile Gilde bijeenkomst. Daarin hebben we gekeken hoe wij als teamleden in elkaar steken en wij als Agile gilde onze samenwerking kunnen verbeteren. Dit hebben we gedaan met behulp van een Insights Discovery assessment, kundig gefaciliteerd door Mark Paap. Na afloop van deze verhelderende sessie kennen we elkaar nog beter en weten wij beter hoe we elkaar kunnen versterken en helpen. Dit gaat ons zeker helpen om nog beter en plezieriger samen te werken. Wat ons betreft blijven dit soorten training relevant om als individu en team verder te groeien. Door af en toe met de oogkleppen af en met aandacht voor elkaar te praten kan begrip en vooruitgang gecreëerd worden.

Een mooi voorbeeld van ons assessment was dat veel van onze Agile-leden energie krijgen van brainstormen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat ideeën meer gewaardeerd worden dan de uitwerking van een idee. Door hier scherp op te zijn en bewust te zijn van de mogelijkheden en valkuilen van een team kan er weer een stap voorwaarts gezet worden. Het interessante was dat we erachter kwamen dat we ook een aantal leden hebben die juist energie krijgen van het uitwerken van ideeën. Een ander kreeg juist energie van het streven naar resultaat. Door deze kwaliteiten en interessegebieden uit te spreken kan er een efficiënter opererend team gebouwd worden, waar iedereen de ruimte heeft om zich te ontwikkelen. Dit inzicht kan helpen om van een Scrum team richting een “Beyond Scrum team” te ontwikkelen.

Onze conclusie is dan ook dat er legio mogelijkheden zijn om Scrum teams die de skills en tools hebben om optimaal te werken, maar toch ergens vastlopen, verder te kunnen helpen: DevOps, Scaling en Insight. Loopt jouw Scrum team ook ergens tegen aan? Wij denken graag met je mee! Deel jouw ervaringen hieronder.