+31 35 543 1000 info@kza.nl

Disclaimer

De informatie die u op onze website en in onze elektronische nieuwsberichten vindt, heeft KZA BV met de grootste zorg samengesteld. Toch kan er onverhoopt een fout of onvolledigheid in zijn geslopen. KZA BV aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid. Ook voor eventuele gevolgen van het niet goed functioneren van de website kan KZA BV geen aansprakelijkheid aanvaarden.

KZA BV houdt zich het recht voor om zonder mededeling vooraf wijzigingen aan te brengen in de inhoud van de website en elektronische nieuwsbrieven.

De website en nieuwsberichten van KZA BV bevatten soms verwijzingen naar andere websites, die niet door KZA BV worden onderhouden. Hoewel KZA BV uiterst zorgvuldig is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de inhoud en het functioneren daarvan. Dat geldt ook voor de (kwaliteit van) producten of diensten die op deze sites worden aangeboden.

Een bezoeker van de website mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van KZA BV.

KZA BV garandeert niet dat de informatie, software,  verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare schadelijke componenten.

U kunt er van op aan dat KZA BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen. KZA BV aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via e-mail of internet verzonden worden.