+31 35 543 1000 info@kza.nl

DevOps belooft sneller waarde te leveren. Snelheid en waarde tegelijkertijd? Dat conflicteert regelmatig. De verwachting van het samenbrengen van Dev en Ops is ook dat teams eigenaarschap tonen. Eigenaarschap voor snel waarde leveren door kortcyclisch ontwikkelen én in productie nemen van software. Eigenaarschap is één, maar er is meer!

De sleutel voor sneller waarde leveren vind je in kwaliteit. Zonder kwaliteit geen waarde en daarom kun je er niet omheen aandacht te besteden aan QA in DevOps. QA in DevOps gaat over het continu verbeteren van zowel product- als proceskwaliteit. Een goed DevOps team toont eigenaarschap in beide.

1. Kwaliteit levert waarde
Zonder productkwaliteit geen waarde. Wanneer is het product dat je oplevert dan waardevol? ‘Quality is in the eye of the beholder’. De beleving van kwaliteit wordt bepaald door jouw gebruikers en jouw klanten. Het realiseren en borgen van kwaliteit is de taak van het DevOps team. Dat start direct bij idee en ontwerp. Scherp zijn bij het tot stand komen van requirements, vanaf het allereerste moment. En dat niet alleen, continu verbeteren is een must. Als je software in productie is genomen en je systeem draait, is essentiële feedback te verkrijgen door actieve monitoring. Hoe wordt het daadwerkelijk gebruikt en gewaardeerd? Een goed DevOps team kijkt vooruit en reflecteert op kwaliteit en waarde.

2. Kwaliteit levert snelheid
Zonder proceskwaliteit geen snelheid. Een softwareontwikkelproces dat weinig rework, regressie en incidenten oplevert, zorgt dat teams sneller en continu waarde opleveren. Voor DevOps teams is het dan ook essentieel om actief aandacht te besteden aan de kwaliteit en het verbeteren van het softwareontwikkelproces. Dat betekent onder andere zorgen voor goed versiebeheer, een goede branching strategie, kwaliteit van code, riskbased testen en automatisering van de pipeline. De ambitie om vaker software in productie te nemen is dan goed haalbaar. Dit levert minder complexiteit op én regelmatiger inzicht in feedback van klanten en gebruikers. Met expliciete aandacht voor kwaliteit in je proces versnel je nog meer.

3. Kwaliteit levert eigenaarschap
Kwaliteit is het beste bewijs van eigenaarschap. Eigenaarschap bewijs je niet alleen door ’s nachts uit je bed te komen als er een incident is. Je toont eigenaarschap door product- en proceskwaliteit serieus te nemen. Een goed DevOps team zorgt dat kwaliteit op de agenda staat en dat dit geïntegreerd is in het softwareontwikkelproces. Eigenaarschap ontstaat echter niet vanzelf, dat moet groeien en aandacht krijgen.
Wij gunnen elk team passie voor kwaliteit: Een inspirator in de rol van QA DevOps engineer, iemand die zich echt druk maakt om kwaliteit. Met een QA DevOps engineer in je team zorg je voor de broodnodige waarde, snelheid en toegenomen eigenaarschap.