+31 35 543 1000 info@kza.nl

De zomer nadert met rasse schreden en dus staan de vakanties voor de deur. Jammer genoeg doen opdrachtgevers daar veelal niet in mee met hun planningen en is het altijd weer een puzzel om voldoende resources beschikbaar te hebben op cruciale momenten binnen projecten. In traditionele omgevingen met een vaste invoerings- of einddatum van een project, wordt een vakantieperiode nogal eens over het hoofd gezien. Niet zelden zien we een invoeringsdatum in de maand augustus, waarbij je op je (oud Hollandse) klompen kunt aanvoelen, dat er dan minder mensen aanwezig zullen zijn in de belangrijke implementatiefase. Ditzelfde speelt overigens tijdens de jaarwisseling, maar dat is nog héél ver weg.

Ook in Agile/Scrum ‘projecten’ wordt in verschillende organisaties ondanks het werken in Sprints, nog vaak toegewerkt naar een vaste invoeringsdatum zonder rekening te houden met een verminderde capaciteit in bepaalde periodes en geldt hetzelfde zoals hiervoor genoemd.

Als er daadwerkelijk volgens Agile/Scrum wordt gewerkt, zal de afwezigheid van twee of drie medewerkers tijdens een Sprint eveneens gevolgen hebben. De hoeveelheid werk, dat kan worden uitgevoerd tijdens een Sprint in de vakantieperiode, zal afnemen. Dit kan tot gevolg hebben, dat de Sprint backlog items niet allen de status ‘Done’ krijgen en er dus geen volledig product wordt opgeleverd.

Het bijschakelen en/of tijdelijk vervangen van resources zal niet veel succes opleveren in verband met inwerktijd en daarmee het verminderen van de velocity. Dit verlies kan worden beperkt door een eventuele vervanging één of twee eerdere Sprints reeds mee te laten lopen, waardoor hij of zij bekend raakt met het product, het team en de werkwijze, maar dat geeft dan weer een vermindering van velocity in de betreffende eerdere Sprints.

Een alternatief is om, in overleg met de Product Owner, minder of andere types (lees eenvoudiger of kleinere) backlog items te selecteren voor een ‘vakantie’ Sprint, waarbij rekening wordt gehouden met het type teamleden, dat wel aanwezig is. Een voorbeeld (en open deur) : Geen of minder ontwikkel items op de Sprint backlog plaatsen als er twee developers op vakantie zijn, enzovoort.

Als 8+ testspecialisten bij KZA zijn we, waar nodig, pragmatisch ingesteld en proberen we daarbij te voorkomen dat er zand tussen de tandwielen komt bij projecten van onze opdrachtgevers. Daarbij  blijkt in de praktijk, dat men er zowel bij projecten volgens traditionele methoden, als die volgens de moderne Agile methoden, meestal gezamenlijk wel uitkomt. Soms gaat dit gepaard met wat verschuivingen en aanpassingen van planningen, met als mogelijk gevolg spanningen en stress bij project- en/of teamleden. Gelukkig hebben we dan de vakantie in het vooruitzicht om dit alles van je af te zetten en de accu weer op te laden.

Ik wens iedereen alvast een prettige vakantie en mijn motto : Laat je werk lekker thuis en geniet van je vakantie!