+31 35 543 1000 info@kza.nl

Waarom de AIVD Kerstpuzzel, Business Attitude en Testen bij elkaar brengt

Door: Auke Mollema

Ik hou erg van puzzelen. Zo nu en dan pak ik er een boekje bij, los ik de Sudoku op in de Metro of kijk ik naar een show op televisie. Onderuitgezakt, al commentaar leverend, roep ik het ene antwoord na het andere of schrijf ik ze op. Nu is er alleen één puzzel waar het allemaal niet zo één, twee, drie gaat: De kerstpuzzel van de AIVD. Een voorbeeld:

“Vraag 6: Voor een feestje waren DJT, FDMH en JMK uitgenodigd, net als J-PS, JFS en BLF, YO, JMS, en OH en BH. Wie was verhinderd?”

Typisch zo’n puzzel waar je of het meteen ziet (helaas bijna nooit het geval) of je blijft er uren naar staren en Google-en en ineens zie je het of je geeft het binnen no-time op en gaat door naar de volgende vraag. Als je de laatstgenoemde werkwijze hebt, zal je alle 27 vragen van de AIVD kerstpuzzel één voor één beantwoorden met: “Geen flauw idee!” en binnen 10 minuten ligt de puzzel bij het oud papier. Terwijl bij de eerste of tweede werkwijze er een wereld voor je open kan gaan. Ik ben altijd trots als ik na lang puzzelen, overleggen, out-of-the-box denken, associëren, definities opzoeken en nog een keer lang puzzelen de oplossing vind! Net zoals ik trots ben als na lang puzzelen (en overleggen, out-of-the-box denken, associëren, definities opzoeken en nog een keer lang puzzelen…) én testen het softwareproduct gedeployed wordt op productie. En helemaal als het zonder fouten is en dat het precies is zoals de gebruiker het wil!

In het bijzonder kan een Business Attitude je helpen deze puzzels op te lossen. Klaar om jouw business attitude te testen?

“Vraag 1a: Wat is een passende afsluiting van deze reeks?

START, ASTER, STIER, INERT, DINER, …“?

Een typische start van de jaarlijkse kerstpuzzel. Wat moet het woord op de puntjes zijn? Hier begint ‘de’ houding zich te ontwikkelen. Lees je door? Sta je stil bij de vraag? Duik je meteen in de vraag en ga je proberen de vraag op te lossen? Of geef je het op?

Hoe om te gaan met zo’n (puzzel)vraag is te trainen. Niet alleen oefening baart kunst maar het geeft iedere keer nieuwe kennis voor in je rugzak. Tijdens het ontleden van de vraag staan mijn gedachten stil bij ‘reeks’ en ‘passende afsluiting’. Waarom zouden ze deze woorden gebruikt hebben? Dan kijken we naar de woorden: START en ASTER. Telkens lijkt er 1 letter om te wisselen, in dit geval verandert de T in een E en worden de letters gehusseld. Vervolgens komt de I erbij, dan de N en de D.

Dus komt EIND erbij, zou dat toeval zijn? Met het nadenken over toeval of bewust groeit de ontwikkeling van je business attitude. Nieuwsgierigheid speelt hierin een cruciale rol. Gaan we uit van toeval? Zoeken we het toeval uit? Of leggen we het geheel naast ons neer. Tijd om al je observaties naast elkaar te leggen. Passende afsluiting, EIND, één letter omwisselen in DINER en husselen,… Hoe staat het met jou Business Attitude? Heb je het tot een ‘einde’ gemaakt….?

Alle eigenschappen van Business Attitude komen tijdens het oplossen van deze vraagstukken aan de orde. Goed lezen/luisteren, verbanden leggen, helicopterview, (jezelf) de juiste vragen stellen, Branchekennis1), Klantfocus2)… Dit alles moet je dan ook willen en kunnen om de echte Business Impact te maken.

Maak jij impact bij de volgende vraag?

“ Vraag 19a. Wat zijn (1) en (2)?

F, G, NB, (1), O, (2), G, Z, D, F, L, U”

Hier komt het (jezelf) stellen van de juiste vragen pas echt aan bod.

Worden er in de vraag extra tips of informatie gegeven?

Is het een eindige reeks?

Staan ze op alfabetische volgorde?

Zijn het unieke letters?

Leg je de vraag weg of ga je jezelf echt de juiste vragen stellen?

Waarom zijn het er 12? Herken ik de 12? Wat bestaat er uit 12 ‘onderdelen’? Zouden het de eerste letters zijn? Helpt het als ik je volwassen-kijk-bril afneem en je zeg dat een basisschoolkind deze ook op kan lossen? Wat doet dat met je gezichtsveld? Waarom staan ze in deze volgorde?

Gelukkig ben ik niet de enige die deze puzzels op wil lossen. Meerdere mensen om me heen slaan de handen in elkaar en helpen elkaar in het oplossen. Wat is nu mooier? De antwoorden van elkaar overnemen of elkaar inspireren om net een stapje verder te gaan en zo zelf het probleem op te laten lossen? Op de korte termijn kan de eerste heel effectief zijn, maar hoe zit jij bij de kerstpuzzel van 2017 erbij?

Inspireren, tips geven, zelf laten ontdekken, handvatten geven zorgen er allemaal voor dat het denkproces bij de ander gaat beginnen en de ander zelf inziet dat een andere aanpak, werkwijze (of in het dagelijks leven bijvoorbeeld gedrag) effectiever, beter of fijner kan zijn. De werkwijze van het oplossen van een puzzel moet je jezelf toe-eigenen en hetzelfde geldt voor de bewustwording van je eigen gedrag en werkwijze. Heb je ooit deze bewustwording vergeleken met het oplossen van een puzzel? De mogelijkheden zijn eindeloos!

Wat mij betreft is het tijd om met behulp van Business Attitude je eigen aanpak te versterken. Wat zou het gaaf zijn als je daarmee je omgeving kan inspireren…..3) Kijken jullie ook uit naar de AIVD kerstpuzzel 2017?!4)

Eigenlijk is deze blog net als een puzzel. Ik had meteen het doel van de blog kunnen meedelen, mijn redenen waarom ik deze blog schrijf bloot kunnen leggen en zo de ‘oplossing’ te vertellen. Of ik had de keuze dat bij de eerstvolgende review van requirements, use cases of functioneel design je terugdenkt aan deze blog. Misschien denk je wel bij de eerstvolgende situatie waarin het anders loopt dan dat je dacht of je werkwijze bijvoorbeeld niet gewaardeerd wordt, terug denkt aan de AIVD Kerstpuzzel van 2016! Welke puzzel ga jij morgen proberen op te lossen?

1) Branchekennis komt hier vooral voor als kennis over muziek, Aardrijkskunde, Geschiedenis etc. Maar ook je kennis van de Kerstpuzzel 2015 is van groot belang!

2) Als je weet dat elk jaar zo’n soort puzzel uitkomt en terugkijkt op afgelopen jaar, wat geeft dat mee aan je klantfocus? Dat helpt bij vraag 6! Hij is oplosbaar maar absoluut niet eenvoudig. Je verdient een prijs als je hem oplost….

3) In de intro van de puzzel staat: “Er mag uiteraard samengewerkt worden, maar we moedigen jullie aan om met niet meer dan vier personen per team mee te doen. Ook vragen we alle deelnemers nadrukkelijk geen antwoorden uit te wisselen op publieke fora voor het uiterste tijdstip van inlevering. Dat zou te makkelijk zijn hè. Gelukkig hebben de makers ook door dat dit je ontwikkeling van Business Attitude verslechterd!

4) Je krijgt de oplossingen toegestuurd als je minimaal 1 antwoord goed hebt opgestuurd naar de AIVD. In december 2017 komt de volgende editie uit.