+31 35 543 1000 info@kza.nl

Ook dit jaar organiseerde het Agile Consortium haar jaarlijks congres. Een congres dat ieder jaar groter wordt. Meer dan driehonderd enthousiaste deelnemers en maar liefst 32 sprekers! En dat op één dag. Het thema was deze keer: ‘De kracht van tegenstellingen’. Een thema dat ik niet echt terug zag komen in de sessies die ik heb bijgewoond. Ik zag wel drie andere thema’s als rode lijnen door de dag heen.

De eerste die mij opviel was het thema ‘Verandering’.  Agile, Scrum of DevOps werken is blijkbaar nog niet overal al helemaal ingevoerd. Agile coaches zijn ‘verandermanagers’. En de bestaande managers in organisaties moeten zich ombouwen tot dienstbare leiders en coaches. De professionals moeten veranderen naar samenwerkende T-shaped teamleden, en ook dat gaat niet vanzelf. Zelf traditionele afdelingen, zoals de afdelingen HR en PR (nu MarCom genoemd), gaan veranderen.

Dit brengt mij bij het tweede thema: Leiderschap. Veranderen gaat dus niet vanzelf. Veranderingen leiden vereist leiderschap. Dat begint met persoonlijk leiderschap. De allereerste spreker, ‘Christopher Avery,  hield een duidelijke, inspirerende en goed ontvangen uitleg van ‘The Responsibility Process’. En ook de laatste sessie, voor de langblijvers, was een bijzondere: Michael Bres maakte analogieën tussen leiderschap in Agile contexten en leiderschap voor een symfonie orkest. Een verrassende en muzikale combinatie aan het einde van de lange congresdag.

En dat is een mooi bruggetje naar het laatste thema dat ik ontdekte: Combinaties. Mij viel op dat er driftig gezocht word naar combinaties. Sommige heel expliciet, zoals Jutta Eckstein met BOSSA nova: een combinatie van Beyond Budgetting, Open Space, Sociocracy en Agile. Sommige minder expliciet, zoals Mark Smalley met zijn ‘Kill DevOps’ sessie. Een titel dit net zo uitdagend is als zijn presentatie boeiend was. Mark combineert Business met DevOps. Daarnaast ook ziet hij daarin combinaties van Agile met ITIL, ASL, BiSL en andere modellen en frameworks.

Voor mij was deze dag een zeer welbestede. De organisatie was geweldig, net als de locatie. De thema’s zetten aan het denken. De sessies die ik heb kunnen bijwonen, er waren maar liefst zeven parallel tracks, waren leerzaam en inspirerend. Tegenstellingen heb ik niet ontdekt, maar wel nieuwe energie gekregen om veranderuitdagingen met (nog meer te ontwikkelen) persoonlijk leiderschap aan te gaan en die met mooie, onverwachte, combinaties te realiseren.

Bij KZA zijn we continu bezig met onze ontwikkeling, mede door dit soort evenementen te bezoeken. Dit zorgt ervoor dat we goed in staat zijn om onze klanten te ondersteunen met de weg naar een Agile werkwijze. Een overzicht van zaken waar we uw organisatie mee kunnen helpen is te vinden op onze website: https://www.kza.nl/agile

Jaap Schuttevaer