+31 35 543 1000 info@kza.nl

Klantcase A4All

Binnen KZA hechten we veel waarde aan de waardering van onze klanten. Om je een beeld te kunnen geven bij welke vraagstukken wij van toegevoegde waarde kunnen zijn hebben we onze klant A4All gevraagd om een review.

De aannemerscombinatie A4all realiseerde voor Rijkswaterstaat het project A4DS, een nieuwe snelweg A4 tussen Delft en Schiedam bestaande uit een wegdeel en een landtunnel. Voor de bediening, bewaking en besturing van de technische installaties in de landtunnel is specifieke software ontwikkeld. Om de kwaliteit van de software te waarborgen heeft KZA het software-integratietestteam ingericht. Met dit team zijn de software-integratietesten van de Ketheltunnel opgezet, uitgevoerd en gecoördineerd. Deze testen vonden plaats voordat de software in de tunnel werd geïnstalleerd en vormden een essentieel onderdeel van het gehele testprogramma voor de Ketheltunnel.

Tunnels moeten veilig en effectief zijn voor het verkeer en bevatten daarom tientallen soorten technische installaties, zoals afsluitbomen, vluchtdeuren en ventilatoren. Deze installaties worden in normale omstandigheden automatisch gemonitord en bestuurd door de tunnelsoftware. In bijzondere situaties moet de wegverkeersleider de installaties kunnen bedienen, bijvoorbeeld om een camera te richten op een pechgeval en de bestuurder toe te spreken. Het is daarom belangrijk dat de wegverkeersleider de juiste informatie op de GUI ziet en de bedieningen correct doorkomen op de installaties in de tunnel.

Met onze testaanpak hebben we inzicht gegeven in de kwaliteit van de integratie van softwaremodules tussen verschillende functies in de software voordat deze geïnstalleerd is in de tunnel. In het eerdere voorbeeld van een pechgeval in de tunnel werken drie functies samen:

  1. Detectie voertuig (de SOS-lussen in het wegdek detecteren een stilstaand voertuig)
  2. Weergave voertuig (de bijbehorende CCTV-camera wordt naar het pechgeval gedraaid en weergegeven op een monitor)
  3. Toespreken voertuig (de bestuurder wordt toegesproken via de bijbehorende luidspreker)

De verwachte resultaten werden gecontroleerd op 3 niveaus, te weten de GUI van de wegverkeersleider, de daaronder liggende business logica en de stuurprogramma’s die communiceren met de installaties in de tunnel.