+31 35 543 1000 info@kza.nl

KZA 25 jaar connected

Al 25 jaar actueel, future-proof, verbindend en vooruitstrevend. Wij waarborgen de kwaliteit, van code tot livegang.
KZA the movieNieuwsbrief

Maatregelen KZA omtrent coronavirus

De afgelopen periode volgen de ontwikkelingen rondom het coronavirus elkaar snel op. Gelukkig zijn er momenteel nog geen besmette professionals binnen KZA bekend. Bij KZA hebben wij tot op heden de volgende maatregelen genomen:

 

 • Hygiëne maatregelen conform het advies van het RIVM, inclusief beleefd geen handen meer schudden.
 • Er is extra aandacht gevraagd voor klachten als hoesten, verkoudheid, luchtwegklachten, benauwdheid en koorts. Indien één of meerdere van deze klachten aanwezig zijn is het dringende advies altijd geweest dat de KZA’er zich ziekmeldt en de huisarts raadpleegt.
 • Alle gemaakte reizen vanaf 17-2-2020 en alle reisplannen voor de komende periode van alle KZA’ers zijn in kaart gebracht, zowel zakelijk als privé. Wanneer het MT van KZA een risico ziet in een reis, bespreken we dit proactief met de betreffende collega.
 • Daarnaast zijn alle zieke collega’s en collega’s die na 17-2-2020 ziek zijn geweest en inmiddels weer beter zijn extra benaderd om een volledige inventarisatie van de klachten van de betreffende collega te maken. Op basis daarvan heeft een aantal collega’s het verzoek gehad om voor de zekerheid contact op te nemen met de huisarts en/of vanuit huis te werken.

Naar aanleiding van de adviezen van de overheid en het RIVM van donderdag 12-3-2020 hebben wij op vrijdagochtend 13-3-2020 de volgende aanvullende maatregelen genomen:

 

 • We volgen het beleid van onze klanten als het gaat om de locatie waar de KZA’ers het werk voor de klant uitvoeren, mits de KZA’er zich prettig voelt bij die keuze. Indien dat laatste niet het geval is nemen wij contact met de klant op om een passende oplossing te vinden.
 • Het KZA kantoor blijft open om waar nodig het werken in kleine groepen te faciliteren. KZA stelt daarbij dat wanneer de KZA’er geen klachten heeft, niet in contact is geweest met iemand die het coronavirus heeft en niet gereisd heeft naar een risicogebied de KZA’er vrij is om naar kantoor te komen als het een overleg met een beperkte groep collega’s betreft. Daarbij heeft de KZA’er de volledige vrijheid om zelf te bepalen wat voor haar/hem een passende keuze is.
 • Zakelijke reizen naar het buitenland zijn per direct niet meer toegestaan.
 • Privé reizen naar het buitenland moeten altijd vooraf bij de eigen manager gemeld worden.
 • Alle geplande opleidingen tot en met 6-4-2020 worden verplaatst naar een later tijdstip.
 • De personeelsbijeenkomst van 1-4-2020 is geannuleerd.
 • KZA bestaat op 1 april 2020 25 jaar. Het jubileumweekend wat van 17 tot en met 20 april 2020 gepland stond gaat niet door. Dit wordt verplaatst naar een nader te bepalen weekend in Q3 of Q4 2020.
 • Onze jubileum actie van 1-4-2020 bij onze klanten is geannuleerd.
 • De KZA kennissessie van 16-4-2020 wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum later dit jaar.

Tevens zijn nogmaals de volgende zaken onder de aandacht van de KZA’ers gebracht:

 

Te allen tijde dienen de reeds bekende hygiënemaatregelen gerespecteerd te worden:

o    We schudden beleefd geen handen meer.

o    Was je handen regelmatig minimaal 20 seconden met water en zeep of alcoholgel.

 

o    Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog of in een papieren zakdoek.

o    Gooi de zakdoek meteen na gebruik in een vuilnisbak.

 

Bovendien geldt te allen tijde dat op de werkplek bij onze klanten en/of op KZA kantoor aanwezig zijn sowieso NIET toegestaan is indien:

o    Je koorts hebt, hoest, niest en/of verkouden bent.

o    Je in contact bent geweest met iemand bij wie het coronavirus is vastgesteld of het vermoeden bestaat dat dat het geval is.

o    Je de afgelopen twee weken in een risicogebied bent geweest.

 

De komende periode blijven wij als management alle huidige en eventueel nieuwe ziekte gevallen zeer actief monitoren. Waar noodzakelijk informeren wij de betrokken klant over de ontstane situatie.

 

Vanuit KZA denken wij graag met jullie mee om de continuïteit van jullie organisatie te helpen waarborgen. Als er vragen ontstaan waarin wij mee kunnen denken, gaan we graag in overleg. Alle KZA’ers hebben hulpmiddelen beschikbaar om waar nodig vanaf andere locaties te werken. Daarnaast beschikken ze over alle faciliteiten om intakes eventueel op afstand plaats te laten vinden en ook om inwerktrajecten vorm te geven.

 

Tenslotte: als KZA volgen wij de ontwikkelingen rondom de verspreiding van het coronavirus nauwgezet. Daarbij conformeren we ons aan de richtlijnen van het RIVM en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Tegelijkertijd acteren we zoals we van KZA’ers gewend zijn: we denken logisch na, analyseren, nemen acties en leren elke dag. Dat alles op onze gebruikelijke ‘agile’ wijze. Daarbij doen we een beroep op elke KZA’er om de rust te bewaren, logisch na te denken, waar nodig in overleg te treden en keuzes te maken in het belang van hun veiligheid en gezondheid en die van de mensen om hen heen.

 

Mocht je naar aanleiding van het bovenstaande vragen hebben, neem dan gerust contact met ons op en mail naar info@kza.nl of bel 035-5431000.

 

Op 1 april 2020 bestaan wij 25 jaar en dat is geen grap. 

Al 25 jaar lang zorgen onze agile testengineers, QA DevOps Engineers, scrummasters, agile coaches en security specialisten voor het goed functioneren van uw IT systemen en versnellen van het ontwikkelproces. We zijn van plan dit ook nog heel lang te blijven doen. Maar waarom dan die eend?

Van Bug naar Duck
Het Rubber Duck Debugging Concept wordt door developers gebruikt om hun uitdagingen te helpen oplossen. Door de uitdaging hardop aan de badeend voor te leggen komt de oplossing als vanzelf boven water drijven. Bij KZA zien wij dat onze testengineers de natuurlijke gesprekspartners van developers zijn om gezamenlijk (technische) uitdagingen op te lossen. De tijd dat een testengineer alleen bugs rapporteerde zonder bij te dragen aan de oplossing is allang voorbij. Daarom staat de KZA badeend symbool voor 25 jaar ontwikkeling in testen, automation en QA!

KZA 25 jaar voorop in testen en QA
KZA is al 25 jaar een gevestigde naam in de IT en oorspronkelijk vooral bekend om test en QA-dienstverlening. Doen wij dan al 25 jaar hetzelfde?
Zeker niet! We lopen voorop in ontwikkelingen als Agile testen, testautomatisering, DevOps QA en security testen. Ook de samenwerking met zowel de business als developers is veel intensiever geworden. Meedenken en bijdragen aan waardevolle oplossingen is steeds meer onderdeel geworden van de impact van een KZA professional. Voor de developers zijn wij vaak de Rubber Duck die hen helpt bij debugging door uitdagingen in code hardop te bespreken. KZA testengineers rapporteren niet alleen bugs maar leveren ook de Ducks!

Wil je meer lezen over het Rubber Duck Debugging Concept, kijk dan hier.

Wil je ook zo’n KZA badeend ontvangen of wil je meer informatie over ons 25 jarige bestaan? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of bel 035 – 5431000