+31 35 543 1000 info@kza.nl

KZA helpt ING Divisie Channels bij overgang van PRINCE2 naar Scrum

KZA helpt ING Divisie Channels bij overgang van PRINCE2 naar Scrum

Bij aanvang van de opdracht is een groot deel van het Governance model binnen de projectorganisatie PRINCE2 georiënteerd met project boards en processen functionerend op CMMI level 2. De reeds gestarte Scrum trajecten hebben Scrum teams die regelmatig verdeeld zijn over India en Nederland. De projectleider is vaak nog aanwezig om de omgeving te managen en de test- en deployment taken (welke buiten de sprints vallen) te managen.

Doel van deze opdracht was om de projecten binnen de divisie Channels te begeleiden met de overgang van de PRINCE2 methodiek naar werken volgens Scrum.

Resultaat

KZA heeft actief bijgedragen aan de adaptatie van de Scrum werkwijze binnen enkele projecten van ING OIB Channels. Een aantal KZA consultants heeft projecten begeleid en gecoacht om de transitie naar Scrum soepel te laten verlopen. Dit hebben zij bereikt door het opzetten van een ScrumMaster Community, het uitvoeren van Scrum health-checks en het faciliteren van Retrospective’s. Ook is het gedrag van teamleden en de omgeving benoemd om op die manier gewenst gedrag te realiseren.

Tevens heeft KZA het management handvatten gegeven om inzicht te krijgen in het functioneren van de teams en de wijze waarop het management de rol van faciliterend manager kan invullen. Momenteel zijn alle projecten binnen ING OIB Channels overgestapt naar de Scrum werkwijze.

Dit resultaat is mede behaald door continue doorvragen op situaties, vasthoudendheid, ambitie en coachende vaardigheden van de betrokken consultants.

“Wij zijn zeer tevreden over de behaalde resultaten en de wijze waarop KZA haar bijdrage heeft geleverd aan onze doelstellingen.” Aldus Durk Veenstra van de ING.

Disclaimer & Privacybeleid © 2018 KZA.nl