+31 35 543 1000 info@kza.nl

Kennissessie BDD

Kennissessie BDD

BDD = Behaviour Driven Development
BDD is een aanpak om door middel van voorbeelden de kennis van het te ontwikkelen product samen vast te stellen. Hierbij is het essentieel dat verschillende partijen samenwerken. Bij BDD wordt de gezamenlijke gedachte over het product beschreven in een Given When Then manier. BDD heeft als uitgangspunt dat iedereen (business, ontwikkelaars en testers) hetzelfde begrip heeft over het te bouwen product. Het uitgangspunt bij BDD is het gedrag van de applicatie te beschrijven in samenwerking met het gehele team.

ATDD = Acceptance Test Driven Development
Bij ATDD worden de acceptatiecriteria in een vroeg stadium beschreven. Van deze acceptatiecriteria worden eerst testen geschreven alvorens er wordt begonnen met ontwikkelen. Het doel is om dusdanig te ontwikkelen dat de geschreven testen slagen. Het is mogelijk om bij ATDD gebruik te maken van BDD om de testen te beschrijven. De focus bij ATDD ligt op het vooraf schrijven van de testen en is voornamelijk ontwikkelaar (testen implementeren) georiƫnteerd. Het uitgangspunt bij ATDD is om de acceptatiecriteria van de applicatie te toetsen.