+31 35 543 1000 info@kza.nl

Expertise

Expertise

Werken bij KZA betekent dat je de ruimte krijgt om jezelf, zowel in de diepte als in de breedte, te ontwikkelen. Wij geloven erin dat een professional zich op drie aspecten kan verbeteren. Dit noemen we hard skills, “business attitude” en soft skills. Het is onze taak om elke professional daarin op maat te bedienen. Elk jaar zijn er rond de 130 cursusavonden en daaruit kun jij jouw ideale leertraject samenstellen. Er is maar één iemand die de regie heeft en dat ben jij!

Hard Skills

De vakkennis die bepaald wat een professional kan, denk hierbij aan ISTQB, TMap of SoapUI. Onmisbare vaardigheden voor je dagelijkse werkzaamheden als professional!

Business Attitude

Naast vakkennis is het belangrijk om de wens van de klant te begrijpen. Door te doorgronden hoe de zaak organisatorisch in elkaar zit, kun je doorgroeien naar andere functies.

Soft Skills

Goede communicatie én persoonlijke ontwikkeling zijn ontzettend belangrijk! Binnen en tussen teams leer jij hoe je de verbindende factor kan spelen. Zodat je kennis en business attitude ook echt uit de verf komt!

N

Certificaten

Je kunt het zo gek maken als je zelf wilt. TMap, PSMI, Prince2, BiSL, ASL, IREB, ISTQB et cetera.

T

Expertsessies

Informatie over belangrijke onderwerpen binnen de IT of het testvak, meestal gegeven door een externe expert.

TSS Academy

Elk jaar biedt TSS ons de mogelijkheid om tien medewerkers te selecteren voor extra opleidingen.

“Om onze opdrachtgevers goed te kunnen helpen bij het realiseren van gestelde doelen, investeren we maximaal in de competentieontwikkeling van onze mensen met trainingen, coaching en gildes. Binnen KZA heerst een echte ‘ik wil me ontwikkelen-cultuur’ en dat doen we samen.”

 
Jeroen Gouwentak

Business Unit Manager (opleidingen), KZA

Zelfsturende gildes

Bij KZA geloven we erin dat de professionals het best kunnen inschatten waar we ons moeten ontwikkelen. Daarom hebben we een zevental gildes opgezet. Elk gilde heeft zijn eigen focus en dit komt terug in de soorten opleidingen die deze gildes aanbieden. Bij Agile en Business Attitude komen naast testen ook zaken als marketing, communicatie en strategie aan bod. Terwijl de leden van Security, TestingTrends en Testautomatisering er primair voor zorgen dat we ons blijven ontwikkelen op het gebied van hard skills. Gezamenlijk hebben de gildes als doel dat we voor blijven lopen op de markt.

Interne Cursusavonden

De cursussen en trainingen die aangeboden worden door de gildes zijn voor iedereen toegankelijk. Daarnaast biedt KZA nog vele andere interne en externe cursussen. Een deel van de externe cursussen is bij zusterbedrijven zoals Everest of PinkRoccade. Het is verder altijd mogelijk om een certificaat te behalen, zodat je kan aantonen dat je bepaalde kennis in huis hebt. Tenslotte biedt ons moederbedrijf, TSS, elk jaar extra opleidingen aan voor een aantal medewerkers. Kortom, jouw ontwikkeling krijgt alle aandacht bij KZA!

Test Automatisering

Testautomatisering

Trainingen & werkzaamheden: 

 • Workshop Testautomatisering: Waarom wil je test automatisering toepassen en hoe helpt het je? De nadruk ligt op werken in een Agile omgeving.
 • Inleiding Testautomatisering: Eerste stappen met tooling in het veld van test automatisering
 • SoapUI (Beginner & Advanced): SoapUI is een tool waarmee je op interfaces/API’s kan inhaken om te testen. Naast het handmatig afschieten van berichten kun je SoapUI ook inzetten voor automatische regressie testen, het opzetten van een stub of de tool integreren in een CI/CD keten. Daarnaast kun je met Groovyscript aanvullend maatwerk leveren.
 • Selenium Webdriver: Een krachtige tool voor het aansturen van browsertesten.
 • BDD Basis: De wat, waarom en hoe van BDD. Achtergrond (3 amigo’s, Gherkin), ervaringen en de eerste stappen in het opzetten met behulp van tooling (Specflow).
 • Workshop Cucumber Framework: Een verdiepingsslag van BDD Basis, hoe zet je een BDD framework op met Cucumber.
 • Kennis vergroten: Kennis opdoen van Continuous Integration en Continuous Development.
 • Cursussen in ontwikkeling: Fitnesse (een wiki-achtig framework om acceptatie testen vanuit specificaties of requirements uit te voeren) en Load & Performance Testen.

“Het gilde heeft als doel om de kennis omtrent Testautomatisering breed bekend te maken bij de medewerkers van KZA, zodat we onze klanten nog beter van dienst kunnen zijn. We verdiepen ons in nieuwe ontwikkelingen en maken applicaties die we vervolgens testen.”

Ide Koops

Testconsultant, KZA

Security

Trainingen & werkzaamheden:

 • Penetratietesting (Pentest) : Een uitgebreide scan om de veiligheid van klanten applicatie te waarborgen. Er zijn meerdere experts binnen ons gilde die deze testen kunnen uitvoeren.
 • Security Awareness workshop gebruikers: Verbeter de kennis van uw gebruikers om veilig te werken binnen uw organisatie; security awareness voor de eindgebruiker.
 • Security Awareness workshop testers & beheer: Verbeter de kennis van uw testers en beheerders om security mee te nemen in hun huidige werkzaamheden. Het belang van security wordt tegenwoordig steeds groter en het is belangrijk om uw medewerkers daar bewust van te maken.
 • Kennissessies: Het organiseren van kennis- en expertsessies. Een recent voorbeeld was een expertsessie over het toenemende gevaar van een datalek.

“De Security gilde bestaat uit een gemotiveerde groep Security fanaten. Ons doel is om iedere KZA tester security aware te maken, om zijn meerwaarde bij de klant te vergroten. Voor expert kennis en securitytesting is de Security gilde er ter ondersteuning voor alle KZA testers. Security is always excessive until it’s not enough.”

Erwin Gloudemans

Security Tester, KZA

Security

Agile

Agile

Trainingen & werkzaamheden:

 • Praktische Leergang – Agile Testen: Tijdens PL-AT dagen wij collega’s uit om zelf alle facetten van software ontwikkeling te doorlopen. Dit gebeurt aan de hand van de ISTQB Agile Tester Syllabus met als doel om het aan het eind van het traject – naast praktische kennis – het examen ISTQB Agile Tester te behalen.
 • Scrum: Voor iedereen die wil ervaren wat scrum is en zich wil voorbereiden op het examen ‘Professional Scrum Master 1’.
 • Product Owner: Voor Professionals die hun Scrumkennis willen uitbreiden of Product Owners willen kunnen ondersteunen of vervangen. Onderwerpen die worden behandeld zijn o.a. productvisie, stakeholder management, story mapping en backlog beheer.
 • Kennis vergroten: Het organiseren en/of bijwonen van meerdere expertsessies en externe trainingen per jaar.
 • Kennisdeling: Samenwerking met andere gildes voor kennisdeling, bijvoorbeeld met het Test Automatiseringsgilde voor de BDD cursus.

“Het Agile gilde bestaat uit een groep gemotiveerde en enthousiaste mensen die zich blijven ontwikkelen op het gebied van Agile. We willen ervoor zorgen dat (elke medewerker van) KZA vooroploopt in de nieuwe ontwikkelingen.”

Jaap Schuttevaer & Kevin Bakker

Agile Coach // Test Consultant & Agile Coach, KZA

Business

Attitude

Trainingen & werkzaamheden:

 • Persoonlijk Ontwikkelingstraject Trainees: Een interactief ontwikkelingsprogramma (inclusief intervisiesessies), gericht op attitude, (zelf)management en persoonlijke presentatie.
 • FLOW Traject: Een ontwikkelingsprogramma voor persoonlijk leiderschap dat bewustzijn over talenten en ontwikkelpunten vergroot om de cirkel van invloed en impact te vergroten.
 • Vaardig Vragen en Aannames: Training in het bovenhalen van de juiste informatie en scherpte te ontwikkelen rondom aannames.
 • Insights Discovery: Training rondom deze methode om inzicht te krijgen in persoonlijke voorkeuren t.a.v. communicatie, besluitvorming en samenwerking.
 • Overtuigen en Beïnvloeden: Door middel van theorie wordt ontdekt wat jouw kwaliteiten en valkuilen zijn op het gebied van beïnvloeden.
 • IREB: Training rondom het opstellen, analyseren en aanscherpen van Requirements, waardoor je aan het begin van de ontwikkelketen al business impact kan hebben.
 • MBA Introductie in Bedrijfskunde: Om als tester beter te kunnen overleggen met en afstemmen op de business, duiken we ook in de wereld van de bedrijfskunde.
 • Kennis vergaren en delen: We zetten nieuwe cursussen op (IREB & MBA) en wisselen kennis uit met collega’s en mede-testers (via trainingen en bijvoorbeeld een FLOW event).

“Het tastbaar maken van wat KZA-ers uniek maakt en als onderdeel van de cultuur wordt gezien noemen we Business Attitude: Business Impact kunnen én willen maken!”

Auke Mollema

Testconsultant, KZA

Business Attitude

Werving

Care

Trainingen & werkzaamheden:

 • Kennissessies: Evenementen organiseren om kennis te delen en testers de gelegenheid te geven om te zien hoe gaaf KZA is.
 • Profileren: Hoe zien niet-collega’s ons? Deze vraag stellen wij ons regelmatig en we proberen KZA elke keer nog beter te profileren. 
 • Behoud: Naast het vinden van nieuwe collega’s is het behoud van de huidige collega’s zeer belangrijk. We luisteren graag naar onze collega’s en zetten acties uit waar nodig.
 • Uitstraling: Meedenken over strategie en marketing, in ons geval met name naar toekomstige collega’s. Denk aan het maken van een tekst/foto/film, het opzetten van een deel van de website of een gastcollege geven op een school.

“Het Wervings gilde houdt zich bezig met de zoektocht naar 8+ collega’s en met het bedenken van ideeën om KZA goed te blijven profileren. Elke paar weken enthousiasmeren wij elkaar met wat we gedaan hebben en willen gaan doen.”

Arnoud Verboom

Testconsultant, KZA

TestingTrends

Trainingen & werkzaamheden:

 • TMap Suite: Dit is de nieuwe ‘generatie’ van TMap. Wat zijn de aanpassingen en uitbreidingen ten opzichte van de vorige generatie én hoe nemen we deze inzichten en methodieken mee in onze dagelijkse werkzaamheden?
 • InternetOfThings (IOT): Apparaten gaan steeds meer zonder tussenkomst van mensen met elkaar communiceren. Verandert dit de manier waarop we de kwaliteit van systemen, producten en processen inzichtelijk kunnen maken? Middels een evenement met externe kennishouders gaan we informatie naar binnen halen.
 • BlockChain: Wat voor impact heeft het als onze klanten in de toekomst gebruik gaan maken van gedistribueerde databases. Is het middel van consensus voldoende voor de bedrijfsprocessen die er gebruik van maken. Wat zijn de risico’s, wat zijn de toepassingen en hoe nemen we dit integraal mee in een testaanpak?
 • Data / Big Data / Datalakes: IT systemen en processen, maar vooral de business van onze klanten wordt steeds meer door data gedreven. Welke impact heeft dit voor onze dienstverlening en hoe kunnen we het toenemende belang van (test-)datakwaliteit effectief en efficiënt borgen?

“Het gilde TestingTrends signaleert ontwikkelingen in de markt en bekijkt per situatie of het raakvlakken heeft met de dienstverlening van KZA. Welke kansen biedt het, wat zijn de risico’s en hoe kunnen we de ontwikkeling oppakken?”

Ide Koops

Testconsultant, KZA

TestingTrends

Business Intelligence

Business Intelligence

Trainingen & werkzaamheden:

 • Workshop Databewust: Hoe ga je om met onbetrouwbare rapportages, grote databases of complexe datamodellen? Welke technieken en tooling kan je hiervoor inzetten?
 • Kennis vergroten: Continue ontwikkelingen op het gebied van Business Intelligence en Datawarehousing in beeld houden door expert sessies te organiseren.
 • Tooling: Ervaring opdoen met en kennis vergroten van veelgebruikte tooling
 • Cursussen in ontwikkeling: SQL & Testdata generatie

“Het BI gilde springt in op de behoefte naar testers binnen datawarehouses en Business Intelligence omgevingen. Met data georiënteerde test consultants houden wij de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied in de gaten. Tot slot helpen wij de KZA tester om databewust te gaan werken.”

David Duijst

Testconsultant, KZA

Disclaimer © 2017 KZA.nl